Kohtaavatko sinun kuntasi oppilaat fysioterapeutin koululla?

Kohtaavatko sinun kuntasi oppilaat fysioterapeutin koululla?

Uudessa hallitusohjelmassa halutaan siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon painopistettä perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan. Lisäksi todetaan, että liikunnallinen elämäntapa ja arki on tärkeää omaksua jo lapsena. Vain viidesosa suomalaisista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, mikä aiheuttaa merkittävät yhteiskunnalliset kustannukset.

Jotta ennaltaehkäisevät toimet kohdistuvat oikein ja lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinoireet hoidetaan ilman viivettä, fysioterapeutin pitää työskennellä kouluilla. Liikkuva koulu -hankkeen loppuraportissa todetaankin, että tarvitaan kohdennettuja toimia siihen osaan lapsista ja nuorista, jotka liikkuvat kaikkein vähiten.

Kouluissa toimii oppilas- tai opiskeluhuolto, jonka moniammatillisuutta vahvistamalla saadaan tuettua sitä 20-30 % lapsista ja nuorista, jotka tarvitsevat tukea heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistumiseksi. Lasten ja nuorten toimintakyvyn tukeminen tarkoittaa heidän tulevaisuuden työkykyisyyden mahdollistamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Fysioterapeutteina toteutamme lasten ja nuorten kanssa liikunta -ja lihasvoimaharjoittelua, jonka tiedämme lukuisista tutkimuksista lisäävän terveyttä, tukevan psykososiaalista hyvinvointia ja kohottavan fyysistä toimintakykyä. Fysioterapeutin ohjaama harjoittelu voidaan toteuttaa koulupäivän aikana yksilö- tai ryhmäharjoitteluna ja toiminta jatkuu koulun omissa kerhoissa.

Muutama kunta Suomessa panostaa lasten ja nuorten toimintakykyyn moniammatillisesti niin, että ammattilaiset ovat koululaisten saatavilla kouluilla. Riihimäellä perusterveydenhuolto siirsi yhden fysioterapeutin kokonaan kouluille tekemään tiivistä yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja koulupsykologien/-kuraattoreiden kanssa. Tämä toimintamalli on ollut olemassa jo 15 vuoden ajan. Kemin kunta ratkaisi asian ostamalla fysioterapiaa tuntityönä koululaisille suoraan fysioterapeutilta.

Suomen Fysioterapeutit julkaisi kuntapäättäjien tueksi Suosituksen koululaisten ja opiskelijoiden fysioterapiasta kouluympäristössä kesäkuussa 2019. Olemme tavattavissa Kuntamarkkinoilla Akavan osastolla! Kohdataan tärkeän asian äärellä!

Varapuheenjohtaja Anu Pollari, Suomen Fysioterapeutit ry