Kohti ketterämpää IT-ympäristöä

Kohti ketterämpää IT-ympäristöä

Digitalisaation tuomia muutoksia kuntien IT-palveluissa voidaan tarkastella sekä IT-arkkitehtuurin ylläpidettävyyden että työskentelytapojen näkökulmista. Raskaan ja lokaalisti ylläpidettävän IT-arkkitehtuurin aika alkaa olemaan ohi, ja suuressa osassa suomalaisia kuntia pohditaankin ratkaisuja sen keventämiseksi. Usein taustalla on paine kustannussäästöistä. Parhaiten tavoitteeseen päästään kun aidosti uudistetaan myös toimintamalleja.

Kokonaan pilvipohjaiset ratkaisut tarjoavat kuntien IT-arkkitehtuuriin paljon kaivattua ketteryyttä: järjestelmät skaalautuvat joustavammin kuin lokaalit palvelut, päivittyvät automaattisesti ja kustannusrakenne on usein perinteisiä kokonaisuuksia edullisempi. Ketterät IT-ympäristöt eivät vaadi ylläpitoa perinteisten ratkaisujen tyyliin. Osaltaan tämäkin keventää kustannuksia.

Laitteiston kehittyminen avaa uusia mahdollisuuksia kuntien IT-ympäristöihin. On totta, että joissakin toiminnoissa on edelleen paikkansa perinteiselle pöytäkoneelle. On kuitenkin paljon tilanteita, kuten yhteiskäyttö- ja lainalaitteet, jotka voitaisiin korvata edullisilla ja helposti hallittavilla Chrome-tietokoneilla.

Tulevaisuuden teemoina IT-suunnittelussa ovat tiedon omistajuus ja identiteetti. Kuka datan omistaa? Missä sitä säilytetään? Voitko aidosti siirtää sen toisaalle halutessasi? Nykyaikaiset SaaS-ratkaisut prosessoivat dataasi, mutta omistaja on kunta. Tiedot voi viedä ulos palvelusta halutessaan.

Rovaniemellä oltiin kehityksen kärjessä jo vuonna 2018 kun kaupunki siirsi digitaaliset palvelunsa pilveen. Ratkaisuksi toteutukseen valikoitui Google G Suite. Rovaniemellä keskeiset syyt muutokseen olivat työn liikkuvuuden mahdollistaminen, yhdessä työskentelyn kehittäminen ja avoimempi tiedon jakaminen organisaation sisällä. Samankaltaiset haasteet koskettavat monia suomalaisia kuntia. Kokonaisuudessaan tavoitteena oli saavuttaa pitkässä juoksussa kustannussäästöjä pilvipohjaisen arkkitehtuurin ja työskentelyn tehostumisen kautta. Ja tässä piileekin avain onnistuneeseen muutokseen: kokonaistavoitteeseen on mahdollista päästä, mutta se vaatii aina myös toiminnallista muutosta IT-palveluiden rakenteellisen muutoksen ohella.

Osaava kumppani osaa auttaa muutoksen kaikissa vaiheissa. Suuri muutos vaatii paljon valmistelua. Siksi olemme suunnitelleet kunnille palvelun, jossa yhdessä Cloudpointin kanssa toteutetaan selvitystyö. Tervetuloa Kuntamarkkinoilla kuulemaan lisää osastolle 2.15.

Mia Bergius, Cloudpoint