Kohti yhdenvertaista ja saavutettavaa harrastamisen kulttuuria – työkaluja kunnille

Hanna Nordström, viestintäkoordinaattori, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto13.9.2021

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus mieleiseen harrastukseen. Mitä työkaluja yhdenvertaisen harrastamisen edistämiseksi on tarjolla?

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste tarjoaa tukea kunnille ja harrastuksen järjestäjille edistämällä kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kokoamalla hyviä käytänteitä harrastusmalleista ja auttamalla kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin. Yhteyspisteen ylläpitämä sivusto harrastamisensuomenmalli.fi toimii palvelualustana kunnille sekä harrastusten järjestäjille.

Harrastamisen Suomen mallissa tulisi tarjota monipuolisesti eri harrastuksia, myös taide- ja kulttuuriharrastuksia. Myös harrastamiseen osallistumisen tulisi olla mahdollisimman helppoa riippumatta esim. toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus myös taiteeseen, kulttuuriin ja oman kunnan kulttuuriperintöön.

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto on käynnistänyt kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishankkeen, jonka tavoitteena on lisätä kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää Suomessa. Hankkeessa tuetaan kuntia suunnitelmien kehittämisessä ja jaetaan valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston kulttuuri- ja perintökasvatusosaamista sitä tarvitseville.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien edistämishanke koostuu kaikille avoimesta webinaarisarjasta, kunnille tarjottavista koulutuspalveluista, kulttuurikasvatussuunnitelma.fi -sivuston kehittämisestä sekä kulttuurikasvatussuunnitelmia koskevan valtakunnallisen tiedon tuottamisesta.

Kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat keino tarjota lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Koko perusopetuksen kattava suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille pääsyn taidelaitoksiin, eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Yhtenä esimerkkinä taidelaitosvierailuista on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton koordinoima Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma (taidetestaajat.fi), joka tarjoaa valmiin konseptin ja lisäresurssin koulun taide-, kulttuuri- ja kansalaiskasvatukseen.

Hanna Nordström, viestintäkoordinaattori, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto