Kokemuksia palveluiden liikkeenluovutuksista

Kokemuksia palveluiden liikkeenluovutuksista

Arkea on laajentanut toimintaansa yhden kaupungin tukipalveluorganisaatiosta kehittyväksi monipalveluyritykseksi, joka palvelee asiakkaitaan Salosta Vaasaan ja Uudestakaupungista Mikkeliin. Toiminta-alue on kasvanut pitkälti liikkeenluovutusten kautta. Niitä olemme tehneet yhteensä 17. Ne ovat olleet hyvin erilaisia ja esim. henkilöstöä on siirtynyt meille yhdestä kahteensataan ammattilaiseen.

Paimion kaupunki siirsi ruoka- ja siivouspalvelunsa Arkealle liikkeenluovutuksella vuonna 2016 kaupunginjohtaja Jari Jussinmäen mukaan palveluiden ulkoistus oli tärkeä osa Paimion kaupungin varautumista sote- ja maakuntauudistuksiin. Lisäksi toivottiin taloudellisuutta ja tehokkuutta. Liikkeenluovutus sujui hyvin ja poikkeuksellisen nopeasti. Jussinmäki nostaa onnistumisen syiksi tiiviin neuvotteluprosessin ja sen, että valtuustolla oli valmius päätöksen tekemiseen.

Paimiossa toiminta käynnistyi hyvin ja yhteistyö kaupungin kanssa on tiivistä. Sama yhteistyömalli on käytössä myös monien muiden asiakkaidemme kanssa. Siivous-, ruoka-, kiinteistönhoito- tai toimitilapalveluitaan ulkoistaneet asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä: Tukipalveluhenkilöstön ammattitaito ja -ylpeys ovat kohonneet, ravitsemuspalvelut ovat monipuolistuneet, palveluiden haavoittuvuus on vähentynyt. Asiakkaat ovat maininneet myös kehitettäviä asioista. Aivan erityisesti minua ilahduttaakin asiakkaiden näkemys siitä, että Arkea kuuntelee palvelunostajia ja haluaa aidosti kehittää palveluita.

1200 ammattilaisesta koostuva henkilöstö on palveluidemme ydin. Liikkeenluovutusprosessi on henkilöstölle pitkä ja kuluttava aikaa vievine kokouksineen ja selvityksineen. Asiasta saattaa olla monenlaisia mielipiteitä ja sitä saatetaan käsitellä mediassakin. Monelle nousee huoli tulevaisuudesta ja välttämättä alkuun ei ole selkeää käsitystä, mitkä asiat muuttuvat. Jotta olemme voineet paremmin ymmärtää ja työstää prosessin ongelmakohdat henkilöstön kannalta parhaaseen ratkaisuun, teetämme meille siirtyneille henkilöille kyselyn. Kyselyllä selvitetään mm. liikkeenluovutuksen aikaista tiedottamista, perehdytystä, työntekemiseen Arkeassa ja yhtiötä työnantajana.

Olemme tarkkaan kuulleet niin siirtyvän henkilöstön kuin asiakkaidenkin kokemuksia liikkeenluovutuksesta ja hyödynnämme niitä tulevaisuudessa. Muuten pyrimme pitämään siirtymän mahdollisimman pienenä askeleena ja keskittymään työntekoon ja siihen että arki rokkaa ja rollaa jokaisen kohdalla joka päivä.