Kolmannessa digiloikassa timantisoidaan digitaaliset kohtaamiset, puretaan siiloja ja johdetaan datalla

Tietotalo, Aleksi Brunni 1.8.2022

Digitalisaatio on nyt kolmannessa aallossa. 70-luvulla digitalisaatio keskittyi tiedon hallintaan ja ylläpitoon. 90-luvulta alkaen keskityttiin digitalisoimaan sisäisiä prosesseja ja työvälineitä, mikä mahdollisti sähköisen asioinnin. Syntyi erilaisia asiointipalveluja, joita kunnat ottivat käyttöön pistemäisesti. Ratkaisuja kehitettiin siilomaisesti. Kolmas digiloikka tähtää siilojen purkuun, jotta palvelutuotanto tehostuu ja aito dataohjautuva päätöksenteko sekä palvelukehitys mahdollistuvat.

Tulevaisuus on palvelusta riippumatta digitaalisesti yhdenvertainen, saavutettava ja sujuva. Ennakkoluulottomasti palvelumuotoiluun panostat kunnat haalivat kilpailuetua ja purkavat samalla asteittain siilomaiset rakenteet organisaatio- ja järjestelmätasolla. Kunnilla on keskimäärin noin 250 eri sovellusta palveluiden tuottamiseen. Samalla vain 10 % kunnista on strategisia mittareita digitalisaatiolle. Urakka on suuri ja onkin syytä iskeä lapio saveen heti.

Alati muuttuvat tarpeet, odotukset ja teknologinen kehitys vaativat uudenlaisia työkaluja ja strategisia linjauksia. Tähän hyvä työkalu on digitalisaation tiekartta, mikä antaa pohjan suunnittelun ja ratkaisujen tueksi. Digitalisaation tiekarttaa ei tule nähdä yhtenä ”kantatieverkostona”, jonka rakentaminen on haastavaa, ennalta määritettyä ja kallista, vaan se tarjoaa myös mahdollisuuden erottautua, profiloitua ja etsiä omaa kuntaa palveleva polku. Tiekartan tulisi mahdollistaa digitaalisten palveluprosessien ketterä kehittäminen ja jo käytössäkin olevien ratkaisujen luova yhdistely, rikastaminen ja soveltaminen osana palveluiden ekosysteemiä.

Neljä vinkkiä helposti digimaailmassa kohdattavalle kunnalle:

1. Kumppanit avoimeen ja aitoon vuoropuheluun – hyödyntäkää aktiivisesti ja avoimesti IT-kumppaneita ratkaisujen etsimisessä ja kehittämisessä.
2. Kokeileva kulttuuri kunniaan – profiloitukaa ja etsikää rohkeasti oma polku järjestelmäviidakossa.
3. Data esiin ja käyttöön – ilman oikeaa tietoa syntyy harvoin oikeita päätöksiä.
4. Strategiset perustukset ja kumppanuudet – kivijalka, mikä parantaa osumatarkkuutta ja johon kehittämistyössä voidaan nojata pitkälläkin tähtäimellä.

Parhaimmillaan uudenlaisiin palveluprosesseihin panostava kunta on edelläkävijä työn tuottavuudessa, laadussa ja palveluiden saatavuudessa hyödyntämällä järjestelmällisesti monialaista dataa kohtaamisten kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Aleksi Brunni / palvelumuotoilija, projektipäällikkö