Konsernirakenteella tehokkuutta verotukseen

Konsernirakenteella tehokkuutta verotukseen

Konsernirakenteen muokkaus on aina omistajastrateginen linjaus, sillä konsernirakenteen tulee vastata omistajan tavoitteita ja tarpeita. Kun pohditaan kuntakonsernin strategia tai -rakennetta, on syytä kiinnittää muiden asioiden lisäksi myös tuoton tulouttamiseen omistajille ja rakenteiden verotukselliseen tehokkuuteen.
Omistuksen muoto ja konsernirakenteen merkitys korostuu, jos omistajana on kunta tai joku muu rajoitetusti tuloverovelvollinen taho. Konsernirakenne kannattaa muokata sellaiseksi, että tuottojen tuloutus omistajakunnalle on mahdollista kohtuullisin verorasituksin ja yhteisöä koskevien määräysten mukaisesti.
Yhtiöittämisillä ja konsernirakenteen muokkauksella voidaan saada usein huomattaviakin myyntivoittoja omistajana olevalle kunnalle. Parhaimmillaan konsernirakenteen muokkaus palvelee omistajan tarpeita tuottamalla huomattavan myyntivoiton lisäksi verotuksellisesti ja toiminnallisesti tehokkaan tavan toteuttaa toiminnalle asetettuja tavoitteita.
Kun kuntakonsernin rakennetta tarkastellaan verotuksen näkökulmasta, sen tulisi ensisijaisesti turvata verovapaiden tuottojen muodostuminen, menojen vähennyskelpoisuus sekä verotuksen tulosten ja tappioiden tasaus yhtiöiden välillä. Konsernirakenteen suunnittelulla voidaan vaikuttaa myös etuyhteyskorkojen vähennyskelpoisuuteen. Konserniavustusten avulla puolestaan voidaan tasata tappiollisten ja voitollisten elinkeinotoimintaa harjoittavien yhtiöiden verotuksen tuloksia. Konsernirakenteen suunnittelussa onkin veronäkökulmasta huomioitava niin konserniavustusten antamisen edellytysten täyttyminen kuin yhtiöiden yhdistämisestä saatavat verohyödyt.

Alpo Ronkainen, HM, Tax Partner, BDO
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan aiheesta lisää. Pidän tietoiskun Kunnan toimintojen yhtiöittäminen ja konsernirakenteen muutokset torstaina 10.9.2015 klo 9.30-9.50 tietoiskutilassa A 3.1.