Koteja seniorivuosille ihmisten ehdoilla

Rakennusliike Lapti Oy2.8.2022

Laptin Virta-asumiskonsepti takaa ikäihmisille antoisat seniorivuodet viihtyisässä ympäristössä.

Ikäihmisten asumisen vaatimukset muuttuvat, kun ikääntyvien määrä kasvaa ja moni ikäihminen on aktiivinen kansalainen. He haluavat asua seniorivuotensa kiinteistössä, joka palvelee heitä monipuolisesti ja pitkään. Rakennusliike Lapti on luonut näihin tarpeisiin Virta-konseptin.

Virta-kiinteistöjen perustana on vuokra- ja omistusasunnot, joissa ikäihmisten nykyiset ja tulevat tarpeet on huomioitu muun muassa keittiösuunnittelussa, kodinkoneiden valinnassa, ovissa, eteisissä ja kylpyhuoneissa. Kiinteistöissä voi olla hoivapalveluita peruspalveluista aina tehostettuun palveluasumiseen.

”Suunnittelemme kiinteistöt hyvin tarkkaan kuntien, kaupunkien ja hyvinvointialueiden kanssa vastaamaan mahdollisimman hyvin niihin tarpeisiin, mitä kunnilla ja hyvinvointialueilla on nyt ja tulevaisuudessa”, Laptin palvelu- ja toimitilarakentamisen asiakkuuspäällikkö Sami Selander sanoo.

Alueellisesti eroja ei ole, vaan ikäihmiset haluavat Selanderin mukaan elää kaikkialla Suomessa mahdollisimman tavallista elämää mahdollisimman pitkään.

Lapti on rakentanut vuosien varrella hoivakiinteistöjä jo parisataa ympäri Suomenniemen. Pitkä alan kokemus antoi pontimen Virta-konseptin kehittämiselle.

”Olemme seuranneet hoivakiinteistöjen rakentamista tarkkaan. Nykyinen rakentamisen malli ei vastaa parhaalla tavalla kuntien, palveluja tuottavien yritysten ja palvelutaloissa asuvien ihmisten tarpeita. Niinpä päätimme rakennusliikkeenä aloittaa uudenlaisen toimintatavan kehittämisen”, Selander kertoo.

Uudenlainen ajattelu vaatii tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa kaavoittamisesta alkaen. Tätä yhteistyötä Lapti on lähtenyt viemään eteenpäin muun muassa Jyväskylässä. Siellä Virta-konseptin mukaisen rakennushankkeen kaavoitus etenee kaupungin päätöksentekoon syksyllä niin, että rakennustyöt voivat käynnistyä keväällä 2023.

Virta-konsepti on kunnille järkevä ratkaisu, sillä kiinteistöt pyritään suunnittelemaan muuntojoustaviksi ennakoimalla palvelutarpeen muutoksia. Kustannustehokkuutta syntyy, koska hankkeet ovat laajoja palvelukokonaisuuksia, jolloin yksikkökustannukset saadaan pysymään kurissa. Tärkeintä ovat kuitenkin aina ikäihmisten toiveet ja tarpeet, jotka huomioidaan Virta-konseptissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kumppaniesittely: Jukka Nortio