Kotimainen Vetrea kehittää kuntoutusta ennakkoluulottomasti ja rohkeasti

Kotimainen Vetrea kehittää kuntoutusta ennakkoluulottomasti ja rohkeasti

Meille kotimaisena yrityksenä yksi toimintamme kulmakivistä on laatu. Laatua puntaroimme aina myös päätöksenteon pohjana, ei vain listana vaatimuksia ja kriteereitä. Teemme eri yksiköissämme pitkäjänteistä kehittämistyötä, jonka taustalla on kotimainen arvopohja sekä avarakatseisuus, ennakkoluulottomuus ja vastuullisuus. Kaiken ytimenä on vahva ammatillinen osaaminen ja ammattietiikka. Siitä muodostuu laatu, jonka haluamme näkyvän ja tuntuvan kaikessa mitä teemme ilman, että sitä pitää erityisesti korostaa – sen tulee olla itsestään selvyys.

Vaikuttavuutta oleellisesti tukee se, että tehdään asiat silloin, kun niiden aika on. Etenkin kuntoutuksessa vaikuttavuutta merkittävästi edesauttaa niin oikea ajoitus kuin teknologiakin. Ripeys, ketteryys ja joustavuus sekä sujuva että saumaton yhteistyö eri tahojen välillä takaavat sen, että hoitoketjut toimivat ja asiakas saa oikea-aikaisesti ratkaisun ja tuen silloin, kun hän sitä tarvitsee. Kun asiakkaasta huolehditaan vastuullisesti, hoito on oikealla tavalla tuloksellista ja tehokasta kaikkien osapuolten ollessa tyytyväisiä.

Oivalluksille ja uusille tavoille toimia tulee antaa tilaa. Siksi suosimmekin Vetreassa erilaiset yhteistyömalleja ja pilottiprojekteja eri tahojen kanssa. Yhdessä kyseenalaistamme olemassa olevia käytäntöjä ja mietimme, voisimmeko toimia toisin ja päästä siten parempaan lopputulemaan. Meillä on menossa useita eri hankkeita, joilla tavoitellaan kuntoutujakeskeisesti vaikuttavampaa ja tehokkaampaa kuntoutumista.

Digitaalisuudella on kuntoutuksessa merkittävä osuus. Uusia digitaalisuutta hyödyntäviä prosesseja testataan sopivan kokoisissa pilotointikohteissa ja otetaan parhaat käyttöön. Kehitämme kuntoutuspalvelujamme pitkäjänteisesti ja sinnikkäästi, ja toimintaamme ohjaa kuuntelu- ja luottamusliiketoiminnan ajattelumalli.

Koemme onnistuneemme kuntouttavassa asumispalvelussa, kun asukas kuntoutuu niin hyvin, että voi muuttaa takaisin kotiin. Olemme asiakkaan mukana matkalla ja tarvittaessa kotona apuna niin, että elämä sujuu turvallisesti. Teknologialla on ratkaiseva merkitys apuna ja tukena sekä mahdollistamassa ammattilaisten keskittymisen juuri siihen työhön, missä he ovat korvaamattomia.

Summa summarum kaikkien etu on saada lopputulema, jossa tavoitteet on saavutettu sekä tulosten että toteutuksen sujuvuuden osalta – asiakkaan parhaaksi.

Laura Airaksinen, toimitusjohtaja, Vetrea