Kotimaista ruokaa kuntalaisille

Kotimaista ruokaa kuntalaisille

Julkinen ruokapalvelu palvelee asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja maistuvasti monenlaisia asiakasryhmiä. Kuntaruokailulla vaikutus ulottuu mm. kansanterveyteen ja kulttuuriin. Jostain syystä emme ole ottaneet ruokapalvelun aluetaloudellisia mahdollisuuksia täysimääräisesti käyttöön. Tarvitaan paljon poliittista tahtoa, jotta asia saadaan oikeille urille: kestävästi tuotettua kotimaista ruokaa kuntalaisille!

Kuntapäättäjä päättää verorahojen käytöstä. Päätökset osoittavat käytännössä, onko oman alueen elinvoimaisuuden edistäminen muutakin kuin poliittista jargonia ja ymmärtävätkö päättäjät kuntatalouden realiteetit ja syy-seuraussuhteet. Mitataanko vain tulosta viivan alla vai nähdäänkö aidosti kokonaisuus? Väittämät siitä, että ”virkamiehet tekevät hankintapyynnöt ja päätökset” tai ”meidän on otettava halvin tarjous” eivät pidä paikkaansa. Kuntapäättäjän on tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistavat virkamiesten mahdollisimman hyvän työn tekemisen. Kotimaiseen ruokaan voi panostaa ja se on investointi oman kunnan ja lähialueen talouteen ja työllisyyteen.

Nyt peräänkuulutetaan vastuullista toimintaa. Käsitteenä vastuullisuus on valtava, ja sen avaaminen ruoasta puhuttaessa on haastavaa. Ruoan tie pellolta pöytään pitkä ja nykykansalaisen tietämys ruoantuotannosta ja tuotantotavoista varsin puutteellinen. Paljon päätöksiä tehdään luulojen varassa, ottamatta asioista selvää.

Kotimainen ruoka on kestävä valinta kuntalaisten ruokalautasille. Valinta varmistaa, että ruoan alkuperä, tuotantotapa ja ympäristövaikutukset ovat tiedossa. Kotimainen ruoka on valinta kotimaisen maatalous- ja elintarviketuotannon jatkumisen ja maaseutuyrittäjyyden kehittymisen puolesta. Ja näin koko kansan huoltovarmuuteen vaikuttamisesta!

Se, mikä vielä puuttuu, on riittävä poliittinen tahtotila. Maan hallitus tukee kotimaisen ruoan valintaa: kesäkuussa 2016 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen julkisten ruokapalvelu- ja elintarvikehankintojen vastuullisuudesta. Valtionhallintoa päätös sitoo, kuntasektorille periaatepäätös on suositus. Soisin jokaisen kunnan ottavan periaatepäätöksen välittömästi käyttöön. Mutta ei, joudun kuuntelemaan, kuinka hankintalaki estää kotimaisen suosimisen. Ei estä! Keinot veroeurojen viisaasti käyttämiseen ovat olemassa – on aika ottaa ne käyttöön.

Jos Sinä olet asiasta kiinnostunut, tule kuulemaan Kuntamarkkinoilla MTK:n tietoiskut tästä teemasta 13.9. klo 9.30-9.50 ja 14.9. klo 14.00-14.20

Anni-Mari Syväniemi, Ruokakulttuuriasiamies, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry