Koulutusta työnantajaosaamisen tueksi

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Tuija Liljander6.7.2022

Tarjoamme jäsenillemme sopimuskoulutusta sekä henkilöstöjohtamiseen ja työelämän laatuun liittyvää koulutusta. Koulutukset on kohdennettu työnantajien edustajille eli jäsenyhteisöjemme johdolle, HR-johdolle ja asiantuntijoille, toimialajohdolle sekä hallinnon ja palkkahallinnon asiantuntijoille. Koulutuksilla tuetaan myös esihenkilöitä työnantajaroolissa. Kouluttajat ovat pääosin KT:n omia asiantuntijoita.

Koulutamme osaamisalueillamme

KT rakentaa toimivaa työelämää ja tukee jäsentensä onnistumista työnantajina. Koulutukset tukevat tätä strategista tavoitetta. Koulutuksemme painottuvat työ- ja virkaehtosopimusten soveltamiseen, palvelussuhdekysymyksiin ja työelämään liittyvään lainsäädäntöön. Myös johtaminen, esihenkilötyö, henkilöstöjohtaminen, työelämän laatu ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä osaamisalueitamme, joista tuotamme koulutusta.

Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa työnantajien kanssa. Oma osaamisemme perustuu työelämäkokemukseen, lainsäädäntövalmisteluun, kehittämishankkeissa toimimiseen sekä tutkimukseen.

Tuemme osaamisen johtamista ja kehittämistä

Työelämässä tarvitaan osaamista muutosten kohtaamiseen ja johtamiseen. Osaavan työvoiman tavoittaminen haastaa työnantajia kehittämään uusia ratkaisuja henkilöstön rekrytointiin. Hallitusohjelman jatkuvan oppimisen uudistus painottuu työikäisten osaamisen kehittämiseen.

Olemassa olevan osaamispotentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen ja henkilöstön motivoiminen jatkuvaan oppimiseen on tärkeää. Henkilöstön osaamisen systemaattisella tunnistamisella, kehittämisellä ja johtamisella vahvistetaan työelämän muutoksessa organisaation ja työyhteisön resilienssiä, uudistumis- ja selviytymiskykyä.

Koulutuksilla ja erilaisilla verkostotapahtumilla voimme tukea jäsenyhteisöjä jatkuvaan oppimiseen. Kehitämme koulutustoimintaamme edelleen jäsentemme tarpeita kuunnellen.

Tutustu koulutuksiimme

KT käynnisti koulutuspalvelun 1.6.2022 ja syksylle on tulossa paljon erilaisia koulutuksia. Kaikki koulutukset ja tapahtumat löytyvät verkkosivuiltamme.

https://www.kt.fi/ajankohtaista/koulutukset-ja-tapahtumat