KT  Kuntatyönantajat antaa tukea muutokseen

KT Kuntatyönantajat antaa tukea muutokseen

Millaiseksi muodostuu kuntatyönantajien tulevaisuus? Mikä on uusien maakuntakonsernien työnantajastrategia? Miten muutoksesta tehdään niin sujuvaa kuin mahdollista?

Kuntasektori valmistautuu historiansa suurimpaan työnantajamuutokseen, kun sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, maatalouslomitus ja ympäristötoimi siirtyvät maakunnille. Muutos kaipaa johtajuutta, hyvää yhteistyötä toimijoiden kesken, yhteistoimintaa henkilöstön kanssa, hyvää viestintää – ja mahdollisimman selkeät lähtökohdat muutokselle.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt lausuntokierrokselle. Nyt on kuntien ja palvelujen käyttäjien aika julkistaa käsityksensä lakiluonnoksista. KT Kuntatyönantajat on osallistunut lainvalmistelutyöhön omaa toimialaansa koskevissa kysymyksissä.

KT:n lähtökohtana sote- ja maakuntauudistuksessa on se, että kuntiin ja maakuntiin pitää soveltaa samaa työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä ja myös kollektiivisopimuksia koskevan säätelyn on oltava yhteneväistä. KT pyrkii vaikuttamaan myös siihen, että maakuntia koskevat linjaukset tehdään kustannustietoisesti.

Muutoksen täytyy olla mahdollisimman sujuva toteuttaa – henkilöstön aseman on oltava selkeä. On työpaikka sitten kuntasektorilla, osakeyhtiössä tai maakunnan palvelulaitoksessa, julkisten konsernien työnantajapolitiikan pitäisi sisältää yhteneväisiä piirteitä. Myös KT:n toiminta muuttuu, kun tulevaisuudessa kuntasektorin lisäksi sen jäsenenä on myös maakuntasektori.

KT Kuntatyönantajat on vahvasti mukana Kuntamarkkinoilla 14.–15. syyskuuta. Tule tapaamaan KT:n asiantuntijoita messuosastollemme. Kerro kuulumisia, kysy ja vaikuta. Tule kuulemaan, miten valmistelu etenee joko KT:n työmarkkinaseminaariin tai KT:n muutostuki tietoiskuihin. Anna meille aikaasi ja vinkkejä siitä, mitä teidän organisaationne tarvitsee hyvän muutoksen läpiviemiseksi.

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat