Kuka pelkää työllistämisehtoa?

Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke, Anu Tirkkonen2.9.2022

Hallitusohjelmassa vuonna 2019 on tartuttu vahvasti julkisten hankintojen kehittämiseen. Julkisten hankintojen tulisi olla yhä vaikuttavampia ja vastuullisempia. Yhtenä kehittämiskohteena kokonaisuudessa on ollut hankinnoilla työllistäminen: hankintasopimuksiin asetettavien työllistämisehtojen avulla pyritään työllistämään muita haastavammassa työmarkkinatilanteessa olevia henkilöitä, esimerkiksi nuoria, maahan muuttaneita, pidempään työttömänä olleita ja osatyökykyisiä.

Kourallisessa Suomen kuntia on tehty hankinnoilla työllistämistä jo vuosia, mutta 2019 hallitusohjelman tavoitteet ja niistä johdetut toimenpiteet ovat antaneet asialle lisää vauhtia. Osana hallitusohjelman toimenpiteitä vuoden 2021 aikana ympäri Suomea käynnistyi hankinnoilla työllistämisen vauhdituspilotteja. Mukana ovat Vantaa-Kerava, Seinäjoki, Kouvola, Tampere, Turku ja Oulu. Pilottien tavoitteena on sekä kehittää hankinnoilla työllistämisen toimintamallia omassa kunnassa, mutta myös juurruttaa tekemistä kuntaorganisaation rakenteisiin ja levittää hankinnoilla työllistämisen ilosanomaa yli omien kuntarajojen. Miksi sitten kaikkien Suomen kuntien kannattaisi kokeilla hankinnoilla työllistämistä?

1. Vastuullisuus on megatrendi ja sosiaalisen vastuullisuuden vaatimukset kasvavat kaikkialla yhteiskunnassa. Työllistämisehto on kunnille helppo ja konkreettinen keino edistää sosiaalista vastuullisuutta sekä omassa, että sopimuskumppaneiden toiminnassa.

2. Työllistämisehto taipuu ja joustaa: ehdot ovat muotoiltavissa sopiviksi erilaisiin ja erikokoisiin hankintoihin.

3. Hankinnoilla työllistäminen avaa työmahdollisuuksia juuri heille, jotka eivät hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta ole vielä löytäneet paikkaansa avoimilta työmarkkinoita.

Paljon on jo kokeiltu, kehitelty ja korjailtu. Tekemistäkin vielä on! Meidän pitäisi pystyä luomaan malli, jossa kaikki voittavat: kunta, palveluntuottaja sekä työllistyvä ihminen. Työllistämisehdon tulisi olla selkeä, joustava, oikeudenmukainen ja kannustava yhtä aikaa. Se pitäisi pystyä helposti asettamaan monenlaisiin hankintoihin ja raportoinnin ja seurannan tulisi olla vaivatonta. Ja ennen kaikkea: sen pitäisi tuottaa haluttuja tuloksia ja todellista vaikuttavuutta.

Kannattaa tulla mukaan! Kokeilkaa kunnasanne työllistämisehtoa, ensimmäiset askeleet ovat helppoja ja erikokoisista vauhdittajakunnista saa apua ja tukea matkan alussa ja varrella. Tule juttelemaan kanssamme kolmannen kerroksen ständille!