Kunnan digitaalisten valmiuksien mittaaminen tärkeää

Ryhti-muutostuki, Jarmo Pulkkinen, 26.7.2022

Digitalisaatio ja asiakaskeskeisyys ovat kunnissa megatrendejä, jotka haastavat tavan nähdä kunnan palveluprosessit lineaarisesti siiloissa etenevinä. Olemassa olevien kuntapalveluiden digitoinnin rinnalla kuntien digitaalisessa muutoksessa kyse on toimintamallien ja palveluiden jäsentämisestä uudelleen.

Digitalisaation edetessä pitää varmistaa, että kaikenkokoisissa kunnissa asukkaat ja kuntien asiantuntijat pysyvät digikyydissä mukana.

Kunnan palvelutuotannon digitaalisen valmiuden kehittäminen on tärkeää, koska valmius auttaa kuntien asiantuntijoita toteuttamaan vaikuttavia, saavutettavia, yhdenvertaisia, kustannustehokkaita ja ekologisesti kestäviä palveluita. Valmius voidaan määritellä mielestäni kunnan organisatorisiksi edellytyksiksi ja asiantuntijoiden kyvykkyyksiksi hyödyntää digitaalisuutta.

Kunnissa kohtuullinen valmius rakennetun ympäristön digitalisaatioon

Valtion erityistehtäväyhtiö DigiFinlandin huhti-toukokuussa 2022 toteuttaman kuntien nykytilakartoituksen mukaan kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa on kohtuullinen digivalmius: 4 % kunnista tilanne on hyvä, 72 % kohtuullinen ja 24 % haasteellinen. Kyselyyn vastasi 209 Manner-Suomen kuntaa.

Valmiuden mittareina käytettiin mm. sitä, onko kunnassa käytössä järjestelmiä, miten tietoaineistoa kerätään, käsitellään ja arkistoidaan sekä koettu tuen tarve.

Nykytilakartoitus liittyi vuodesta 2024 lähtien käyttöön otettavaan valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen vetämän Ryhti-hankkeen tehtävänä on mahdollistaa muutos, joka järjestelmän käyttöönottamiseksi tarvitaan.

Monessa kunnassa huolta herätti henkilöstöresurssien riittävyys. Ohjelmistojen ja järjestelmien kustannukset koettiin haasteeksi varsinkin asukasluvultaan pienissä kunnissa. Kaavoituksessa mietitytti erityisesti tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtyminen. Paras valmius muutokseen oli Lahdessa, Tampereella, Sievissä, Espoossa, Kirkkonummella, Varkaudessa, Oulussa ja Mikkelissä.
Nykytilakartoitusten vastausten perusteella DigiFinlandin viiden asiantuntijan Ryhti-muutostuki tekee kuntien kanssa yhteistyössä toimenpideohjelmia, joiden avulla kuntien digivalmiutta voidaan parantaa. Tavoitteena on mm. paremmat palvelut kuntalaisille, päällekkäisen työn vähentäminen, työn tehostaminen ja se, että muutoksesta mahdollisesti tulevat kustannukset maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Jarmo Pulkkinen, Ryhti-muutostuki/Asiantuntija, HtM

Etusivu