Kunnat ja kansainvälisyys

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä31.8.2021

Koronapandemian myötä maailmamme muuttui. Rajat suljettiin ja ihmisten liikkuminen maasta toiseen -ja välillä jopa oman maan sisällä- oli lähes mahdotonta. Erilaiset tietotekniset ratkaisut mahdollistivat toki virtuaalisen yhteydenpidon ja monien asioiden hoitamisen. Korona toi kuitenkin näkyväksi sen, että elämme globaalissa vuorovaikutteisessa maailmassa, jossa olemme monin tavoin riippuvaisia toisistamme.

Kunnan perusyksikkö on ihminen, kuntalainen, jolla on erilaisia toiveita ja tarpeita. Kunnassa toimii myös organisaatioita, joilla on erilaisia tehtäviä ja tavoitteita. Oppimisen, kehittämistyön tai työskentelyn kansainvälisissä verkostoissa ei pitäisi nyky-yhteiskunnassa olla vain harvojen etuoikeus. Kuntien tulisi olla aktiivisesti ja suunnitelmallisesti luomassa näitä kokemuksia yhä useammalle. Kansainvälisyys voi olla muutakin kuin vienninedistämistä, ja pienelläkin hankkeella on usein suuri vaikutus.
Kunnilla on jo nyt paljon lakisääteisiä tehtäviä ja usein niukat resurssit, joten voi tietysti kysyä, kuuluuko esimerkiksi kansainvälistymisen edistäminen kunnan tehtäviin? Onko se vain lisäkulu vai voisiko se olla lisäresurssi ja mahdollisuus, jota ei kannata jättää käyttämättä?

Kansainvälisyys luo lisäarvoa
Kansainvälinen, monipuolisesti verkostoitunut kunta on vetovoimainen kunta, jossa asukkaat ja yritykset viihtyvät. Verkostoissa liikkuu tieto, resurssit, osaaminen ja kontaktit, joita voivat hyödyntää esimerkiksi kunnassa toimivat oppilaitokset, yhdistykset, yritykset, kulttuurilaitokset, urheiluseurat ja koko kunnallishallinto. Työkaluvalikoima kansainvälisten verkostojen luomiseen ja ylläpitoon on laaja ja Opetushallitus toimii mielellään kuntien kumppanina tässä työssä.

Opetushallitus kuntien kansainvälistymisen kumppanina
Opetushallitus tukee koulutuksen kehittämistä ja kuntien kansainvälistymistä nuorison, kulttuurin, urheilun ja liikunnan sekä koko kansalaisyhteiskunnan sektorilla tuottamalla tietoa ja jakamalla rahoitusta tänäkin vuonna yli 50 miljoonaa euroa. Koordinoimme kansainvälisiä harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan EU-ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa, pohjoismaisia ohjelmia unohtamatta. Lisäksi tuemme organisaatioiden kansainvälistymistä yhteistyöhankkeiden ja verkostojen avulla. Opetushallitus on kuntien kumppani, ottakaa rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme!

Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä