Kunnat ja yrittäjät yhdessä elinvoimaa vahvistamaan

Kunnat ja yrittäjät yhdessä elinvoimaa vahvistamaan

Käynnissä on historiallinen muutos. Hallituksen sote- ja maakuntauudistuslinjauksen mukaisesti julkista sektoria edustavat 1.1.2019 alkaen valtio, maakunnat ja kunnat.

Suomalaisen kunnan rooli muuttuu ja se on osin keksittävä uudelleen. Muutoksista huolimatta kunta on jatkossakin yksittäiselle yritykselle tärkeä ja lähin hallinnollinen viitekehys verotusoikeutensa, itsehallintonsa ja yleisen toimivaltansa kautta.

Suomen Yrittäjien tavoitteena on vaikuttaa siihen, että kunnissa tehdään yrittäjämyönteistä politiikkaa ja yrittäjyyden olosuhteita parantavia päätöksiä. Tätä on mahdollisuus nyt vahvistaa sen sijaan, että surkuteltaisiin poistuvaa sote-järjestämisvastuuta. Mutta, se vaatii tekijöitä ja käytännössä myös sitä, että yrittäjät asettuvat ehdolle kuntavaaleissa.

Meneillään oleva uudistus on ennen kaikkea mahdollisuus määrittää kunnalle entistä vahvempi elinkeinopoliittinen rooli luoda työtä ja rakentaa hyvinvointia. Elinkeinopolitiikka on kunnan elinvoiman kulmakivi ja yrittäjyys sen tekijä. Ilman yrityksiä ei ole työtä, eikä palveluita kuntalaisille tai kerry verotuloja kunnalle.
Kun sote-vastuu poistuu, kuntien toiminnan ytimeen nousevat elinkeinopolitiikka, sivistys- ja vapaa-aikatoimi, kaavoitus ja maankäyttö sekä infran ylläpito. Näillä toiminnoilla on jo nyt iso merkitys yrittäjän arkeen.

Kaksi keskeistä tekijää kunnan elinvoimaisuuteen ovat vahva ja monipuolinen yrittäjyys sekä kunnan asukkaiden ja yritysten käytössä olevat koulutus- ja osaamispalvelut. Nämä elinvoimatekijät ovat myös voimakkaasti riippuvaisia toisistaan. Koulutus on keskeinen osa kunnan elinkeinopolitiikkaa.

Kuntien tulee päästää irti perinteisestä hallintonäkökulmasta. Nyt on aika tehdä uudistuksia ja kokeiluja sekä kehitettävä asukkaiden ja yritysten toimintaympäristöä, josta syntyvät kunnan uudet menestystekijät. Kokeilukulttuurin voimistaminen vaatii rohkeutta, uusiutuvia ja joustavia verkostoja, joissa mm. julkiset ja yksityiset toimijat ovat tasaveroisia kumppaneita. Elinkeinopolitiikkaa tulee jatkossa tehdä korostuneesti kumppanuus- ja verkostoperiaatteella, sillä yksikään kunta ei menesty yksin.

Minä uskon: uusi kunta tulee olemaan jatkossa entistä vahvempi alusta erilaisille menestystarinoille.