Kunta hyötyy eläkevalmennuksesta

Kunta hyötyy eläkevalmennuksesta

Eläkkeelle siirtyminen kolkuttelee monen asiantuntevan työntekijän ovella. Erityisesti näin on kuntasektorilla.

Eläköityminen koskettaa kuntia monin tavoin – niin kuntalaisten peruspalveluista vastaavana tahona kuin työnantajanakin. Tässä kirjoituksessa keskityn näistä jälkimmäiseen, vaikkakin on selvää, että kuntalaisten ikääntyminen ja siirtyminen työelämästä eläkkeen piiriin vaatii kunnilta ennakkoluulottomia ja ennaltaehkäiseviä toimia kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Kunnat ovat merkittävä työnantaja, jonka työntekijöistä monet ovat ikääntyviä tai ikääntyneitä. Ikääntyneiden työntekijöiden johtamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen, saatikka turvalliseen eläkkeelle siirtymiseen, ei kuitenkaan aina ymmärretä panostaa. Eläkevalmennus tarjoaa tähän yhden ratkaisun tai osan siitä – ratkaisun, joka hyödyttää niin työnantajaa, työyhteisöä kuin työntekijääkin.

Se, että työnantaja huolehtii työntekijän hyvinvoinnista viimeisinä työvuosina ja tarjoaa tukea myös turvalliseen eläkkeelle siirtymiseen, osoittaa työntekijälle arvostusta. Arvostus tuo työnantajalle sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä, jotka tuntevat vielä eläkeiän kynnykselläkin olevansa tärkeä osa työyhteisöä.

Työyhteisö hyötyy eläkevalmennuksesta siten, että eläkkeelle siirtymisestä tulee luonnollisempi asia, josta osataan puhua työpaikalla. Avoimuus asian ympärillä mahdollistaa ikääntyneiden työntekijöiden tietojen ja taitojen siirtymisen nuoremmille sukupolville hyvissä ajoin. Lisäksi se parantaa työilmapiiriä. Mitä vähemmän työpaikalla on salailua ja kiellettyjä aiheita, sitä paremmin ihmiset viihtyvät.

Työntekijä itse saa valmennuksesta tukea merkittävään elämän muutokseen, joka ravistelee arkirutiinien lisäksi koko identiteettiä. Valmennuksesta saa myös konkreettisia työkaluja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen.

Suomen Punainen Risti tarjoaa työnantajille mahdollisuutta yhteistyöhön Täyttä elämää eläkkeellä -muutos- ja hyvinvointivalmennusten järjestämiseksi työpaikalla. Kunta, tartu tarjoukseen työntekijöidesi ja kuntalaistesi hyväksi. Tee kannattava eläketeko!

Täyttä elämää eläkkeellä -hanke on osa Eloisa ikä -ohjelmaa. Hanke esittäytyy Kuntamarkkinoilla osastolla 3.06. Tervetuloa tutustumaan!