Kunta säästää huntteja, kun seniori nostaa puntteja

Kunta säästää huntteja, kun seniori nostaa puntteja

Säännöllinen voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu mahdollistavat itsenäisen kotona asumisen ja lykkää hoivapalveluiden tarvetta.

Kunnilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus panostaa iäkkäiden terveysliikuntaan.  Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeeseen ilmoittautuneille kunnille tarjotaan korkeatasoista iäkkäiden terveysliikunnan kouluttajakoulutusta ja helposti käyttöön otettavia toimintamalleja ja liikuntamateriaaleja.

– Kunnat voivat valita itselleen sopivia toimintamalleja tehokkaista kuntosalijaksoista aina vertaisohjattuihin sivukyläjumppiin sekä ulkoiluystävätoimintaan asti. Tuki kunnille on maksutonta, toteaa ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

Mukana jo 70 kuntaa

Johtavan viranhaltijan päätöksellä jo 70 kuntaa on ilmoittautunut mukaan iäkkäiden terveysliikuntatalkoisiin.

– Syksyn aikana yritämme kannustaa varsinkin Päijät-Hämeestä, Keski-Pohjanmaalta ja Lapista lisää kuntia mukaan, tarkentaa Karvinen.

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen tavoitteena (2017–2018) on kaventaa iäkkäiden terveyseroja. Kuntien tulee kohdentaa liikuntatoimet kotona asuville heikommassa sosioekonomisessa asemassa oleville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, yksinäisyyttä ja/tai osallistumisvaikeuksia, ja jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä.

Ikäinstituutin koordinoimaa kärkihanketta Voima vanhuuteen tutuksi ja tavaksi rahoittaa STM: Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti, hallituksen terveyden edistämisen kärkihanke.

Lämpimästi tervetuloa tietoiskuumme 13.9. ja 14.9. klo 13.30 ”Ikäihmisten toimintakyky paremmaksi Voimaa vanhuuteen -käytännöillä” (A 3.1., 3. krs)  tai tapaamaan Ikäinstituutin henkilökuntaa osastollemme S.37, 3 krs.