Kuntadatan käyttö uusien sovellusten lähteenä

Kuntadatan käyttö uusien sovellusten lähteenä

Vuonna 2017 maailmassa arvioidaan olevan 8,6 miljoonaa datakeskusta. Datasta on tullut strateginen voimavara, tulonlähde, tehostaja ja rasite.

Edustan devaajia eli sovelluskehittäjiä – ihmistä, joka arvioi jatkuvasti löytämäänsä dataa ja sen hyödyntämispotentiaalia. Avoimella datalla tarkoitettakoon tässä yhteydessä sellaista julkista tietoa, jota saa käyttää aineistoon liitetyn käyttöluvan ehdoin.

Mitä tällä datalla voi sitten tehdä? Devaaja valitsee aineistosta tarkoitustaan lähinnä olevan aineiston (a) joka on löydettävissä, (b) jolla on tarkoitukseen sopivin käyttöoikeus, (c) jonka arvioidaan olevan ajantasaisin ja pysyvän tällaisena sekä (d) jolla on pienin jalostustarve sovelluskehitystä ajatellen.

Devaaja rikastaa, louhii, tutkii, visualisoi, koostaa, pelillistää, luo verkkopalveluja sekä parantaa hyödynnettävyyttä mm. rajapintojen ja avoimen datan periaatteiden avulla madaltaen näin muiden devaajien kynnystä tuottaa lähdedatasta uusia aineistoja.

Devaajan vihollisia ovat suljettu tieto, vanhentuneet ja suljetut tallennusmuodot sekä virheellinen tieto. Nämä virheet löytyvät useimmiten vasta datan käsittely- tai visualisointivaiheessa sekä asiakaspalautteen avulla. Pahimmat devaajan vihollisista lienevät kuitenkin kiintolevy ja mappi – paikat, johon talletamme arvokkaat tiedonmuruset jakamatta näitä kenellekään.

Digitoinnin ja avoimen datan myllerryksessä devaajan vihollinen on myös osaprosessin digitointi: aloitamme käsittelyn digitaalisena, mutta jatkokäsittely toteutetaan paperisena. Erityisesti allekirjoitetut pöytäkirjat, päätökset ja luvat kuuluvat tähän kategoriaan. Avoimuuteen tähtäävässä digitalisaatiossa tulisikin aina pyrkiä kokonaisprosessin digitointiin.

Me devaajat, datasta elantomme saavat, haluamme omasta puolestamme tuoda esille erityisesti liiketoiminnan näkökulman. Olemme perustaneet Digimi ry:n, joka tukee ja edistää digitaalisten palvelujen syntymistä. Jäseninämme on yrityksiä, julkisorganisaatioita, yhdistyksiä kuin henkilöjäseniäkin. Luomme edellytyksiä digitaalisen liiketoiminnan edistämiseen, palvelujen käyttöönottoon ja kehittämiseen. Myös tietoisuuden ja osaamisen lisääminen digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista ja vaikutuksista ovat yhdistyksen toiminnan ytimessä. Katso www.digimiry.fi

Tiedätkö mitä juuri Sinä voisit tehdä uusien palvelujen syntymisen puolesta?
Lue vinkit täältä: http://bit.ly/1xrT0Qe

Jukka Kumpusalo
toiminnnanjohtaja, Digimi ry
koordinaattori, Digitalmikkeli