Kuntalaisten ääni kuuluviin ja viestintä läpinäkyväksi

Arcturia Oy, Toni Kurvinen15.9.2022

Kuntasektori on varmaankin suurimpien muutoksien edessä mitä tulee aikaisempaan historiaan. Olemme yhteiskunnallisesti joutuneet kokemaan myös suuria globaaleita tapahtumia, kuten pandemia ja nykyinen maailmantilanteemme. Lisäksi Suomessa kuntien muutoksiin vaikuttanee hyvin suurelta osin hyvinvointialueiden ympärillä olevat tehtävät toimenpiteet ja muutokset. Tämä ilmiö on hyvin suuresti median esillä pitämä aihe, vaikka kunnissa on varmasti paljon muutakin.

On positiivista huomata, että monet kunnat ja kaupungit ovat hyvin suuressa tahtotilassa lisätä läpinäkyvyyttä kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä. Lisäksi elinvoimaisuutta lisääviä toimenpiteitä olemme jo nähneet eri tavoilla toteutettuina ja varmasti tulemme niitä näkemään lisääkin – erittäin innovatiivisilla tavoilla. Voidaan kai sanoakin, että kaikesta maailman menosta huolimatta ilmassa on erittäin positiivista tekemisen meininkiä.
Läpinäkyvään viestintään päättäjien, luottamustehtävissä olevien ja kunnissa asuvien välille voidaan vaikuttaa erittäin suuresti tukeutumalla hyvin mallinnettuun teknologiaan suoratoistopalveluissa. Näissä olevissa toiminnoissa olevat erilaiset viestintämahdollisuudet suoratoistotilaisuuksiin ovat erittäin hyvä ominaisuus. Tämän, kun saa vielä kotimaisena palveluna, kotimaisissa palvelinsaleista toteutettuna, on erittäin hyvät lähtökohdat lähteä tuottamaan kokonaisvaltaista viestintää. Suoratoistojen, kun ei tarvitse olla pelkästään ”päättäjätyyppisissä” kokouksista, vaan lähetyksen voi toteuttaa vaikka suoraan pienemmästäkin kunnasta kunnan omasta tapahtumasta – vaikka torilta tai markkinoilta jne. Lisäksi paikallismedian edustajat voisivat hyötyä tällaisesta vielä enemmän ja saada entistä syvempää yhteistyötä ja vuorovaikutusta alueellansa eri toimijoiden kesken. Tämähän lisää myös elinvoimaisuutta ja mainostaa itse itseään houkutellen jopa uusia asukkaita ja työntekijöitä asumaan kuntiin ja kaupunkeihin.

Tule tutustumaan Kuntamarkkinoilla Arcturia Oy:n videokommunikaatioteknologioihin ja innovatiiviseen Trueconnector Live – suoratoistopalveluihin ja siihen liittyvään hyvin kustannustehokkaaseen laitetoteutukseen kuntatalolle – olemme siellä teitä varten.