Kuntamarkkinoilla kuultua – tietotyö ja muutokset osana arkea

Kuntamarkkinoilla kuultua – tietotyö ja muutokset osana arkea

Kuntamarkkinat keräsi jälleen huikean määrän osallistujia sekä monipuolisia palveluntarjoajia verkostoitumaan ja puhumaan kuntien ajankohtaisasioista. Me Visma Publicilla osallistuimme talous-, palkka- ja henkilöstöhallinnon ratkaisuillamme. Tavoitteemme on helpottaa kuntien hallinnossa toimivien arkea ja pääsimmekin pitämään tietoiskun tehokkaasta kuntatalouden suunnittelusta ja raportoinnista.

Talousraportoinnin yhdenmukaistuminen on yksi uudistus muiden joukossa. Kova muutosvauhti luo uusia ammatillisia osaamisvaatimuksia. Osastollamme käydyissä keskusteluissa nousi esiin tiedonhallinnan tarve ja kiinnostus erilaisia siihen kehitettyjä työvälineitä kohtaan. Seuraavassa muutama keskusteluista ja palveluntarjoajien keskuudesta noussut asia:

1. Kuntatyön(kin) osaamisprofiili laajenee
“Voi hitsi kun vaan nyt edes pysyis kärryillä kaikesta!” Totesi eräs osastollamme vieraillut ja kertoi, että tiedonhallinnan ja datan hyödyntämisen koulutukselle on kysyntää. Osaamisen kehittäminen olikin tapahtumassa näkyvästi esillä. Juridiikka-, taloushallinto- ja vuorovaikutuskoulutusten lisäksi erilaiset asiakas- ja tarvelähtöiset palvelumuotoilukoulutukset ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen olivat tulleet mukaan tarjontaan.

2. Digitaalisten ratkaisujen tarvelähtöisyys
Digitalisaatio on saanut kaivattua konkretiaa, kun esimerkiksi palvelujen sähköistymistä työstetään entistä tarvelähtöisemmin ja olemassa olevaa dataa hyödyntäen. Kaikki perustuu toimivaan tiedonhallintamalliin. On tiedettävä minkälaista dataa tarvitaan toimintojen kehittämiseksi ja strategisen suunnittelun tueksi, ja mistä data saadaan. Hallitsemattomasta tietoähkystä on siirrytty tarkkaan mietittyyn tiedon tarpeeseen. Tekoäly ja robotiikka ovat mukana tukemassa sujuvaa prosessi- ja palvelukokemusta mm. hallinnossa ja lupapalveluissa.

3. Kokonaisvaltaiset ratkaisut
Tieto on moninaista ja samoin on sen hallintaan tarkoitettujen työvälineiden kirjo. Hankintoja tehdessä kokonaiskuvan hahmottaminen on tärkeää: miten järjestelmät ovat integroitavissa ja minkälaisista komponenteista toimiva lopputulos muodostuu. Järjestelmähankinnoissa korostuu kokonaistaloudellisuus, ei pelkästään euro- vaan myös hyötynäkökulmasta. Tiedonhallinta helpottuu, kun samalta palveluntarjoajalta saadaan kokonaisvaltaiset, lisäarvoa tuottavat ratkaisut esimerkiksi palkka- ja henkilöstöhallintoon. Ohjelmistotoimittaja on kumppani, jonka avulla mahdollistuu prosessien eri vaiheet ja koko elinkaaren hallinta.