Kuntasivustot vuonna 2022 – menestystekijät ja kipukohdat

Valu Digital, Vesa Lehtinen12.9.2022

Kartoitimme keväällä yli 40 eri kunnan verkkoviestinnän tilaa. Kuntaviestinnän ammattilaiset vastasivat haastatteluihimme aktiivisesti eri puolilta Suomea.

Moottori kuntasivustojen konepellin alla

Kartoitukseemme osallistuneista kunnista 65% oli valinnut WordPressin kuntasivuston julkaisujärjestelmäksi. Vielä muutama vuosi sitten etumatka esimerkiksi Drupaliin oli huomattavasti pienempi. Vaikuttaa siltä, että investointina edullisempi WP täyttää kuntien tarpeet jokseenkin paremmin. Yhä suuremmat kunnat valitsevat WordPressin, kun aiemmin isojen kuntien valinta oli lähes automaattisesti joko Drupal tai Liferay.

Onko WordPressiä hyödyntävät kuntaviestijät aidosti tyytyväisiä julkaisujärjestelmäänsä? Vaikka taisto oli melko tiukka, WordPressin käyttäjät olivat omalla luvullaan verrattuna Drupal-kuntasivustojen käyttäjiin. WordPressin saadessa jopa “kymppejä” vaikuttaa siltä, että kehitys on mennyt oikeaan suuntaan.

Regulaatio ohjaa kehitystä

Jo hyvän tovin vaikuttaneet GDPR-asiat ja saavutettavuusvaatimukset näkyvät edelleen kuntaviestijöiden arjessa. Vasta viimeisen parin vuoden aikana selkeytynyt tulkinta evästeiden käytöstä verkkosivustoilla on tuonut lähes jokaiselle kuntasivustollekin hyväksyntäkyselyn. Kartoituksemme kunnista 74% oli ottanut käyttöön evästeiden hyväksymistyökalun.

Mitä tulee saavutettavuusasioihin, työtä riittää edelleen. Kuntasivustojen hajautettu sisällöntuotanto nousikin monissa haastatteluissa esiin yhtenä kipukohtana. Sisällöntuottajien koulutus ja motivointi tärkeän asian äärellä ovat nostaneet kuntasivustojen sisällöllistä saavutettavuutta. Kuntaviestijät toivoivat nykyistä enemmän työkaluja ohjaamaan sisällöntuotantoa saavutettavuusvaatimuksien täyttymiseksi.

Verkkopalvelu kehittyy, sirpaloituu ja lopulta uudistuu

Kuntasivuston uudistaminen saa usein sykäyksen kun, kunta haluaa uudistaa verkkosivuston teknologiaa, sisältöjä ja visuaalista ilmettä vastaamaan paremmin nykytilannetta. Myös kansallinen lainsäädäntö ja erilaiset aikaa säästävät integraatiomahdollisuudet ajavat kohti uudistusta.

Vaikka kansallinen kilpailutusraja asettaakin tietyt reunaehdot, kannattaa ehdottomasti harkita vaihtoehtona myös etenemistä suoraan määrittelyyn ja suunnitteluun, mikäli hyväksi todettu yhteistyökumppani on tiedossa. Kokeneen kuntasivustokumppanin kanssa usein myös kuntakohtaiset tekniset mahdollisuudet ja rajoitteet tulevat tarkemmin käsiteltyä.