Kuntax ERP on tuottavuuskehityksen mahdollistaja

Kuntax ERP on tuottavuuskehityksen mahdollistaja

Kuntax ERP -järjestelmällä kunnat pystyvät hallitsemaan prosessejaan kokonaisvaltaisesti. Kuntax ERP kuljettaa taloutta ja toimintaa yhdessä ja samassa järjestelmässä KuntaPron pilvessä. Resurssien hallinta toiminnallisella ja taloudellisella tasolla sekä tiedolla johtaminen tuovat kuntien toimintaan toivottua tehokkuutta.

Kyseessä on aito palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä. Talous ja toiminta ovat yhdessä ja samassa ohjelmistossa. Merkittävä osa koko kuntaorganisaation toiminnasta pystytään hoitamaan yhdellä ja samalla järjestelmällä, Kuntax ERPillä. Järjestelmä tukee kuntasektorin tulevaisuuden toimintaprosessiuudistusta. Uudistusta, joka tuottavuuskehityksen kannalta on välttämätön.

Kustannustehokas palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä sopii yhtä hyvin pienten ja suurten kuntien ja eri kuntatoimijoiden käyttöön. Järjestelmä skaalautuu tarpeiden ja volyymin mukaan. Sähköposti ja puhelin ovat valitettavasti monessa paikassa edelleen se yleisin toiminnanohjausjärjestelmä.

Toiminnasta aiheutuvien kustannusten reaaliaikainen seuranta mahdollistaa päivittäisen johtamisen kannalta täysin uuden näkökulman perinteiseen jälkikäteen tehtävään kustannusseurantaan verrattuna. Samalla järjestelmällä voi esimerkiksi mobiililaitteen kautta vastaanottaa työt, kuitata tunnit ja raportoida poikkeamat. Tieto toiminnasta ja sen aiheuttamista kustannuksista siirtyy samalla työnjohdolle sekä taloushallintaan, eikä monia kirjaamisia tai integraatioita muihin järjestelmiin tarvita.

Pilviratkaisumme mahdollistaa sen, että palvelun voi ottaa kunnissa käyttöön pala palalta – sitä mukaa kun eri osa-alueet tulevat ajankohtaisiksi.

Pilvi poistaa konesalit

Olemme KuntaProssa vieneet nyt kaikki ohjelmistot käytettäväksi pilvestä. Paikalliset asennukset ja konesalit poistuvat kokonaan. Järjestelmään siis pääsee käsiksi kaikkialta, missä internet on käytössä. Pilvi mahdollistaa myös kustannusten läpinäkyvyyden. Piilokustannuksia ei ole, asiakas maksaa vain siitä mitä käyttää.

Kuntax ERP liikkuvan työn tukena

Tehokkaassa toiminnassa on kyse töiden ja tehtävien ketjusta, joka soljuu saumattomasti ja tehokkaasti eteenpäin. Järjestelmällä päästään kiinni pullonkauloihin ja pystytään näin puuttumaan prosessimuutoksia vaativiin työn kulkuihin. Alihankkijoille voidaan avata rajallinen pääsy järjestelmään, jotta nekin saadaan ketjuun mukaan osaksi kokonaisvaltaista toiminnanohjausta.

Esa Sairanen
Kehitysjohtaja
KuntaPro Oy
040 536 7117