Kuntien elinvoimaisuus nousuun investoimalla tulevaisuuteen

Kuntien elinvoimaisuus nousuun investoimalla tulevaisuuteen

Vesihuollon riskien hallinta on kunnan velvollisuus. Sen tavoitteena on pitää huolta paitsi ympäristöhygieniasta, kuten jätevesien johtamisesta ja puhdistuksesta, mutta myös taata korkealaatuisen talousveden saatavuus. Molempiin liittyy riskejä, joiden seuraukset voivat olla realisoituessaan suuret. Samaan aikaan jatkuvasti lisääntyvä sääntely aiheuttaa sen, että myös ammattitaitovaatimukset alalla kasvavat.

Joustavuutta vesihuollon toteutukseen markkinapohjaisilla ratkaisuilla

Kunnan elinvoimaisuuden ja tulevaisuuden kannalta ensisijaisena tavoitteena on tarjota asukkaille ja yrityksille houkutteleva kotipaikka, mikä onkin kunnan poliittisen ja toimivan johdon tärkeimpiä tehtäviä. Vesihuollon suhteellisen harvoin eteen tulevat investoinnit tai koko ajan korkeampaa osaamista vaativa vesi-infran operointi tuskin ovat niitä alueita, joihin kunnan johdon resurssit kannattaa suunnata.

Kunnan vesihuollon tilaa selvitettäessä ja siitä keskusteltaessa tulisi katsoa avoimesti eri toteutusmalleja. Yhä enemmän yhteiskunnan eri palveluja tuotetaan arvoverkostojen kautta. Markkinapohjaisilla ja -ehtoisilla yhteistyömalleilla vesihuollon toteutus voidaan suunnitella joustavaksi ja kustannustehokkaaksi. Esimerkiksi vesihuollon rahoitukseen on löydettävissä ratkaisuja, jotka säästävät kunnan investointivarat muihin tarpeellisiin kohteisiin.

Kumppanuus vapauttaa resursseja kunnan ydintoiminnalle

Kumppanin kanssa toimittaessa kuntapäättäjille jää enemmän voimavaroja vaikkapa asumisviihtyvyyden, yritystoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten varmistamiseen sen sijaan, että he joutuisivat käyttämään aikaansa vesihuollon kehittämiseen.

Vaikka vesihuollon toteuttamiseen otetaan mukaan ulkoinen kumppani, säilyy työn paikallisuus kuitenkin ennallaan. Vesihuollon käytännön toimenpiteet, kuten verkon rakentaminen ja kunnossapito, toteutetaan useimmiten paikallisten toimijoiden voimin ja näin taataan työn säilyminen paikkakunnalla tulevaisuudessakin.

Tämä on lyhennelmä 15.2.2018 Pisaran blogissa julkaistusta artikkelista. Tuomo Kantolan blogiartikkelin löydät kokonaisuudessaan täältä: https://hubs.ly/H0b8CwD0

Jos haluat tietää lisää vesihuollon ratkaisuistamme, lataa maksuton Digitalisaation hyödyt vesihuollossa-asiantuntijaoppaamme täältä: https://hubs.ly/H0b8C8_0