Kuntien vesihuolto rakennemuutoksen keskellä

Kuntien vesihuolto rakennemuutoksen keskellä

Vesihuoltoverkostojen korkea ikä ja saneeraustarpeet herättävät kasvavaa huolta varsinkin pienemmissä kunnissa. Vesijohtojen sijaintia, ikää, materiaalia tai syvyyttä ei ole kaikissa kunnissa järjestelmällisesti dokumentoitu, joten saneeraustarpeiden ennakointi ja seuranta voi olla erittäin vaikeaa. Vesihuoltoverkostojen tilan heikentyminen ei ole suomalaisen vesihuollon ainoa haaste. Pitkän linjan ammattilaiset ovat eläköitymässä ja uusien asiantuntijoiden työpanos keskittyy suurimpiin kaupunkeihin.

Pisaran käynnistämä ja ELY-keskuksen tukema Vesihuollon verkkotietojen digitalisointi -hanke auttaa vesihuoltolaitoksia ennaltaehkäisemään vesikriisiä ja tehostamaan vesiverkkotietojen dokumentointia. Kyseessä on mittava vesihuollon rakennemuutos.

Kuntien Digiaalto -nimellä kulkevassa hankkeessa vesihuoltoverkostoja koskevat tiedot digitalisoidaan ja kootaan verkkotietojärjestelmään. Näin data ei jää vain yksittäisten ammattilaisten varaan. Vesihuoltoverkoston sijaintitietojen dokumentoiminen on ollut jo jonkin aikaa kuntien lakisääteinen velvollisuus, mutta sitä ei resurssipulasta johtuen ole voitu toteuttaa kaikissa kunnissa. Digiaaltohanke auttaa kuntia täyttämään tämän velvollisuuden.

Digitalisointiprosessi on pyritty tekemään kunnille mahdollisimman helpoksi ja kustannustehokkaaksi: ELY-keskus tukee prosessissa taloudellisesti. Pisaran tehtävänä on tarjota vesihuoltolaitoksille kaikki digisiirtymässä tarvittava osaaminen ja ammattitaito sekä kanavoida niille ELY-keskuksen tuki. Kun kuntien vesihuoltoverkostojen tiedot ovat luotettavassa tietojärjestelmässä, tietojen dokumentointi ja seuranta helpottuu, vesilaitosten toiminta tehostuu ja palvelun taso on mahdollista säilyttää korkeana. Samalla saadaan merkittäviä pitkän aikavälin kustannussäästöjä.

Kunnat voivat lähteä mukaan hankkeeseen ottamalla yhteyttä Pisaran asiantuntijoihin. ELY-keskuksen tuki kunnille tulee Pisaran kautta. Osoitteessa www.pisara.com/digiaalto on tarjolla lisätietoa ja me Pisaran asiantuntijat vastaamme mielellämme kaikkiin esille tuleviin kysymyksiin.

Pasi Jalonen, Pisara

(Kuva: Tommi Turunen)