Kuntoutuksella konkretiaa työllisyydenhoidon kustannusten hillitsemiseen

Kuntoutuksella konkretiaa työllisyydenhoidon kustannusten hillitsemiseen

Kuntien tarve hillitä kuntaosuusmaksuja on relevantti puheenaihe valtakunnallisesti. Tämä vaatisi parempia rajapintoja soteen, koska kaikki asiakkaat eivät ole tuettavissa pelkillä työllistämisen toimenpiteillä. Jalkautuessaan uudet innovatiiviset palvelut toisivat bonuksena merkittäviä inhimillisiä hyötyjä perheisiin.
Uuteen hallitusohjelmaan on kirjattu monipuolisesti osatyökykyisten ja vaikeasti työllistettävien työkyvyn tukemisesta. Kuulostaa hyvältä! Innovatiiviset palvelut ovat kuitenkin vähissä ja palveluita kilpailutetaan pääosin vaatimuksena suppea osaamistaso, isot ryhmäkoot ja matala hinta, vaikka vaikuttavuus tai hankinnasta syntynyt data ovat olleet usein laihaa.
Osatyökykyisten tai jopa työkyvyttömien ihmisten palveluiden hankinoissa pelkkä työllistymisprosentti ei voi olla kilpailutusten ainoa mittari, vaikka se on lopullinen tavoite. Soten sekä työllistämisen asiantuntijoiden yhteisesti määrittelemällä ja huolellisesti seuratulla palveluprosessilla olisi löydettävissä pitkäkestoista vaikuttavuutta. Asiakkaan ohjautumisen prosessi työllistämisen palveluista sote-palveluihin on saatava tehokkaaksi, jotta asiakkaalla on mahdollista edetä ensin työkykyiseksi, osin tai kokonaan, ennen kuin hänen odotetaan työllistyvän.
Olemme saaneet erittäin hyviä tuloksia Sauma-palveluprosessista, joka toimii katalyyttinä kunnan työllistämispalveluille. Ohjausprosessin kautta asiakas saa tarvitsemaansa tukea kohdennetusti ja oikea-aikaisesti, jolloin vaikuttavuus paranee. Moniammatillinen kuntoutustiimi käynnistää yksilöllistetyn arviointi- ja kuntoutusprosessin huolehtien, että asiakas liikkuu julkisissa palveluissa eteenpäin tehokkaasti. Kaiken perustana on luottamuksellisen suhteen luonti asiakkaaseen. Tavoitteena on yleensä työkykyisyys, mutta osalla myös ohjautuminen sairaslomalle, eläkkeelle tai kuntoutukseen. Kuntoutusprosessi ja sen lausunnot siirtyvät e Kantaan. Lisäarvona prosessissa julkinen tilaaja saa dataa vaikuttavuudesta ja keinoista, joilla tehokkaimmin auttaa vaikeimmassa työtilanteessa olevia asiakkaitaan.
Jos hallitusohjelman hienolta kuulostavat tavoitteet halutaan saavuttaa, on julkisten tilaajien lähdettävä kilpailuttamaan tai hankkeistamaan rohkeasti uusia innovatiivisia palvelumalleja, joissa palveluiden tuottajia, yksityistä ja julkista soteasiantuntijuutta käytetään jo suunnitteluvaiheessa. Palapeli ei ole helppo koota, mutta se on täysin mahdollista. Tahtotila on varmasti olemassa.

Anu Karinen, toimitusjohtaja Coronaria Kuntoutus Oy