Laadukasta tietoa yhteiskunnan uusiin tarpeisiin

Tilastokeskus, Janika Tarkoma, Anu Uuttu13.9.2022

Tietoa hyödynnetään yhä laajemmin ja monipuolisemmin päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä. Tiedon laadulla on valtava vaikutus tehtyihin johtopäätöksiin. Julkishallinnon laatukehikko, jonka ytimessä ovat tiedon laatukriteerit ja mittarit, tukee laadun tarkastelua ja kehittämistä. Näkökulmia on kolme: miten tieto kuvaa todellisuutta, miten tieto on kuvattu ja miten tietoa voi käyttää. Kuvattu tiedon laatu hyödyttää sekä tiedon tuottajaa että käyttäjää. Laadukkaan tiedon merkitys korostuu myös sote-uudistuksessa, kun yhteiskunnan murroskohdassa on pystyttävä vastaamaan hyvinvointialueita koskeviin uusiin tietotarpeisiin.

Tuotetaan yhdessä tietoa hyvinvointialueista

Sote-uudistus on yksi Suomen historian suurimmista hallinnollisista uudistuksista. Eipä siis ihme, että myös tilastot ja luokitukset uudistuvat. Tilastokeskus tarvitsee laadukkaita, tiettyjen määritelmien mukaisia tietoja hyvinvointialueilta, jotta se voi puolestaan tuottaa laajasti tietoja hyvinvointialueista.

Tilastokeskus on tänä vuonna julkaissut viralliset tilastot aluevaaleista. Lisäksi kerätään ja julkaistaan jo nyt taloustietoja hyvinvointialueilta. Ensi vuoden alussa käynnistyy hyvinvointialueiden toimipaikkatiedonkeruu, jossa kerätään tietoa hyvinvointialueiden ja -yhtymien toimipaikkojen sijainneista, toimialoista ja henkilötyövuosista. Toimipaikkojen sijaintiin perustuvat henkilötyövuodet ovat pohja kaikelle yritysten ja julkisyhteisöjen taloudellisen toiminnan alueelliselle kuvaamiselle sekä kansantalouden tilinpidon tilastoinnille. Marraskuussa 2023 puolestaan käynnistyy hyvinvointialueiden palkka- ja työsuhdetiedonkeruu, jonka tietoja julkaistaan ensimmäisen kerran keväällä 2024.

Myös luokitukset uudistuvat

Sote-uudistuksen myötä on valmisteltu uusi hyvinvointialueluokitus. Se jakaa Suomen alueiksi, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluita jatkossa meille jokaiselle. Tietoja julkaistaan hyvinvointialueittain jo nyt esimerkiksi väestötilastoissa sekä Kaupunki- ja seutuindikaattoreissa.

Lisäksi tilastojen sektoriluokitus on uudistunut sisältäen nyt myös hyvinvointialueet. Sektoriluokituksen avulla jokainen talousyksikkö määritellään esimerkiksi yritykseksi, kunnaksi tai hyvinvointialueeksi. Sektoriluokiteltu tieto on keskeistä muun muassa hyvinvointialueiden talouden arvioinnissa tai palkkojen erojen tarkasteluissa kuntien ja hyvinvointialueiden välillä.

Tapaamisiin Kuntamarkkinoilla!