Laatutyön johtaminen lastensuojelussa

Anu Lehto ja Tove Lönnqvist Pelastakaa Lapset ry28.8.2019

Pelastakaa Lasten lastenkoti -ja perhekuntoutustyö saivat kolmannen SHQS-laaduntunnustuksensa vuonna 2018. Taustalla on vuodesta 2009 alkaen tehty sinnikäs työ. Kymmenen vuoden kokemuksella listasimme mitä se johtamiselta vaatii.

Päämäärätietoisuus: Johtajalla on prosessiin lähdettäessä oltava selkeä visio ja missio siitä mihin tähdätään. Tämä on edellytys, jotta hän saa muut mukaansa ja jaksaa puurtaa silloinkin, kun tuntuu toivottamalta.

Johdonmukaisuus: Johdonmukaista työskentelyä tukee selvä VISIO. Läpinäkyvyys ja asioiden sanoittaminen luovat turvaa ja varmuutta muutostilanteessa koko henkilöstölle.

Kokonaisuuksien hallinta: Johtajan on nähtävä kokonaisuus, vaikka työn alla välillä ovatkin pienet yksityiskohdat.

Prosessin johtaminen: Uutta luotaessa on tärkeää, että vastuut ovat selkeät kaikille ja joku johtaa prosessia. Tämä lisää turvaa ja selkeyttä työhön.

Muutosvastarinta ja sen työstäminen: Kun tehdään uutta ja muutetaan totuttua, se herättää tunteita ja reaktioita. Johtajalla pitää olla malttia ja kärsivällisyyttä, jotta kaikki aidosti pääsevät mukaan prosessiin. Pitää myös olla uskallusta tehdä hankalia päätöksiä. Mitä selkeämpi visio, sitä helpompi on toimia.

Vahva usko siihen, mitä tehdään: Epätoivon hetkinä kannattelee se, että itse uskoo tavoitteen merkityksellisyyteen ja kykenee näkemään mitä sen avulla saavutetaan. ”Dream big” on hyvä ohjenuora, myös sosiaalialalla.

Onnistumisista iloitseminen ja palaute: Muutosprosesseissa huomio helposti keskittyy siihen mikä ei vielä toimi tai mitä on tekemättä. Työssä, joka ei koskaan ole valmis, on erityisen tärkeä pysähtyä myös sen äärelle, mitä jo on saavutettu, mikä toimivaa.

Sitoutuminen ja sitouttaminen: Johtaja johtaa esimerkillään. Laatuasiat muuttuvat suorittamisesta aidosti arjen työtä ohjaaviksi arvoiksi vasta, kun esimiehet ja henkilöstö hahmottavat miksi asioita tehdään ja mitä niillä tavoitellaan.

Turhautumisen sieto: Johtajana olet aina prosessissa pidemmällä kuin muut, koska olet joutunut miettimään asiaa työntekijöitä kauemmin ja tarkemmin. Maltti on valttia ja hitaasti hyvää tulee, tällä ajatuksella jaksat itsekin.

Lopussa kiitos seisoo: Alkuvaiheen takkuilu ja työläys muuttuvat pian muistoiksi. Järjestelmän sisäänajon ja ensimmäisten auditointien jälkeen todetaan, että tämähän tukee työtämme!

Anu Lehto ja Tove Lönnqvist Pelastakaa Lapset ry