Lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntiin

Lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kuntiin

Y-Säätiö perustettiin vuonna 1985 poistamaan asunnottomuutta Suomesta. Tänä päivänä säätiöllä on omistuksessaan yli 7 600 asuntoa kaikkiaan 53 kunnassa. Säätiön toiminta perustuu vahvaan kumppanuuteen kuntien sekä valtakunnallisten ja paikallisten järjestöjen kanssa. Kunnasta riippuen säätiön yhteistyökumppani voi olla kunnan sosiaali- tai asuntotoimi, seurakunta tai paikallinen järjestö.

Kunnan kannalta Y-Säätiö on luotettava kumppani, puhtaasti yleishyödyllisenä toimijana säätiöllä ei ole tarvetta spekuloida kiinteistöjen arvonnousulla tai sijoitetun pääoman tuloutuksella.

Pääosa säätiön asuntokannasta on kunnille välivuokrattuja osakehuoneistoja, joita säätiön on hankkinut RAY:n osarahoituksella. Hajautettu asuntokanta toteuttaa yhtä säätiön toiminnan keskeistä periaatetta, normaalisuuden periaatetta. Kuntien aloitteesta ja kuntien tarpeisiin perustuen Y-Säätiö on toteuttanut myös useita erityisryhmien palvelutalotyyppisiä hankkeita mm. ikäihmisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Elinvoimainen kunta tarvitsee monipuolista asuntotarjontaa ja kohtuuhintainen vuokra-asuntokanta on sen olennainen osa. Y-Säätiön strategisena tavoitteena on panostaa merkittävästi normaalin ARAn korkotuettujen vuokra-asuntojen uudistuotantoon. Säätiön omistama yleishyödyllinen Y-Asunnot hakee parhaillaan useita tontteja erityisesti kasvukeskuksista toteuttaakseen lähivuosina arviolta 2 500 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävä tarjonta on keskeinen keino ennaltaehkäistä asunnottomuutta. Asumiskustannusten kohtuullisuus vähentää myös kuntien sosiaalitoimeen kohdistuvaa palvelujen kysyntää.

Kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt ovat varmasti jatkossakin keskeinen kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen toteuttaja, mutta uskomme, että kysyntää on myös muille kuntien tarpeita herkällä korvalla kuuntelevalle yleishyödylliselle toimijalle, kuten Y-Säätiölle. Asuntomarkkinoilla on jo nähtävissä vahvaa polarisoitumista. Oli sitten kyse erityisryhmien asumisesta tai normaalista vuokra-asuntotuotannosta avainasemassa on rakennuttamis- ja hankeosaaminen, jolla voidaan varmistaa hankkeiden taloudellisesti kestävä, myös elinkaarikustannukset huomioiva toteutus.

Juha Kaakinen, Y-Säätiön toimitusjohtaja