Luottamusta, osallisuutta ja turvallisuutta etsimässä

Luottamusta, osallisuutta ja turvallisuutta etsimässä

Missä kaikissa asioissa tarvitset luottamusta elämässäsi? Mikä luo osallisuutta ja mistä syntyy turvallisuus.
Oletko miettinyt, missä ja ketä kohtaan luottamus on tarpeen?

Luottamus itseen
Luotathan että olet juuri omana itsenäsi parasta. Älä anna epävarmuuden muuttaa itseäsi muuksi. Luottamus itseen horjuu monesti elämään hankalina hetkinä eikä siihen tarvita paljoa. Tylyt sanat tai tunne siitä että elämän ovet läimähtävät aina edestäsi kiinni voivat luoda luottamuspulan sinun ja elämäsi tärkeimmän ihmisen – sinun välille.

Luottamus toisiimme
Meitä ihmisiä löytyy kaikenvärisiä, monia kieliä puhuvia, moneen uskovia ja erilaisista maailmankatsomuksista lähtöisin olevia joilla on kuitenkin ihmisinä aina enemmän yhteistä kuin erilaista.

Julkinen keskustelu korostaa ongelmakeskeistä erilaisuutta vaikka olemme ihmisiä joilla kaikilla on tarve elää, rakastaa ja kuulua porukkaan. Kaikilla ihmisillä on oikeus toteuttaa itseään, huolehtia itsestään ja läheisistään sekä oikeus pyrkiä parempaan, niin hänellä joka on syntynyt täällä kuin hänellä joka on tullut kaukaa.

Luottamus toisiimme syntyy kun aidosti kohtaamme toisemme, kunnioitamme toistemme mielipiteitä ja annamme keskustelulle tilaa. Silloin löydämme yhtäläisyydet yksilöiden välillä. Ihmismassasta erottuu henkilö, jolla on samanlaiset pelot ja toiveet. Hän saa kasvot, äänen ja hänen sydämensä ääni kohtaa toisen sydämen äänen.

Luottamus tulevaan
Luota hyvään, luota siihen että elämä kantaa kyllä. Joskus on pakko tehdä vaikeita ratkaisuja ja joskus tuntuu siltä, että ei ole tietä ulos vaan seinät kaatuvat päälle ihmissuhteessa, työssä, omassa mielenterveydessä. Aina kuitenkin on olemassa vaihtoehto. Jos et itse jaksa tai osaa, anna mahdollisuus auttajalle. Ei ole häpeä pyytää apua. Yksin ei tarvitse jaksaa.
Luota itseesi – ota valta! Kysy, kyseenalaista ja haasta. Me olemme yhteiskunta. Me kaikki, yhdessä.

Päättäjien ja viranomaisten luottamus ihmisiin oman elämänsä parhaina asiantuntijoina.
Yhteiskuntamme tulisi rakentua luottamukselle, uskoon että ihmiset tekevät parhaita ratkaisuja.

Työttömien ay-jäsen tukiyhdistys TATSI rakentaa toimintansa luottamukselle ihmiseen ja yhteiselle osallisuudelle.

Näitä asioita edistämme hankkeissamme ja tulemme jatkossakin edistämään tulevienkin kunta- ja järjestökumppanien kanssa.

Mikäli haluat edistää samoja osallisuuden ja luottamuksen teemoja työttömille suunnatussa toiminnassa, ottanette yhteyttä.

Jouni Gustafsson,
toiminnanjohtaja, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry TATSI
päätoimittaja TATSI-lehti