Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla mahdollistetaan yhdenvertaiset mahdollisuudet liikkua maaseutualueilla

Sari Essayah ja Taina Susiluoto, EU:n maatalous- ja maaseuturahoitus & Maaseutupolitiikan neuvosto7.9.2023

Liikkumattomuus on tutkitusti yhteinen yhteiskunnallinen haaste, joka koskettaa myös kuntia. Siitä on muodostunut yhteiskunnalle miljardeja euroja vuosittain maksava vakava ongelma.
Syksyn 2022 MOVE!-selvityksen mukaan valtakunnallisesti noin 40 prosentilla oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista. Maaseutumaisten kuntien lasten ja nuorten heikompaa fyysistä toimintakykyä voivat selittää esimerkiksi vähäisemmät liikkumis- ja harrastusmahdollisuudet sekä pitkät välimatkat.

Meillä on hälyttävä tarve kuroa umpeen terveys- ja hyvinvointieroja sekä lisätä yhdenvertaisia mahdollisuuksia arjen liikkumiseen sekä harrastamiseen myös maaseudun asukkaille. Viime kädessä kyse on maaseutumaisten kuntien elinvoimaisuudesta.

Yhtenä keinona koko väestön fyysisen toimintakyvyn parantamiseksi ovat lähiliikuntapaikat, joihin ei tarvitse mennä autolla. Yksi merkittävä rahoituksen muoto toimintakyvyn tukemiseksi on EU:n maaseuturahoitus, jolla on rahoitettu lukumäärällisesti eniten liikuntapaikkoja Suomessa. Rahoituksella on vuosina 2014–2021 mahdollistettu lähes 190 miljoonan euron investoinnit liikuntapaikkoihin, reitistöihin, yhteisiin tiloihin ja muihin alueen viihtyvyyttä parantaviin hankkeisiin. EU:n maaseuturahoituksen avulla Suomeen on rakennettu vuosina 2014–2020 yli 600 ulkoliikuntapaikkaa.

Rahoituksella on tehty muun muassa kuntoportaita, ulkokuntosaleja, skeittiparkkeja ja frisbeegolf-ratoja sekä kunnostettu uimarantoja ja luontopolkuja. Lähiliikuntapaikkoja on rakennettu rahoituksen avulla ja paikallisten aktiivisen toiminnan ansiosta ympäri Suomen.
Jo yli 100 kunnassa on hyödynnetty EU:n maaseuturahoitusta lähiliikuntapaikkoihin ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. Rahoitusta voivat hakea kuntien lisäksi yhteisöt, kuten liikunta- ja urheilujärjestöt. Rahoitusta myöntävät alueelliset toimijat eli ELY-keskukset ja Leader-ryhmät.

Haluamme kannustaa ja innostaa yhä laajempaa toimijajoukkoa tekemään yhdessä tekoja liikkeen lisäämiseksi.Yhdessä voimme vastata liikkumattomuuden haasteeseen ja edistää liikunnallista elämäntapaa. Parhaaseen tulokseen päästään yhteistyöllä, esimerkiksi kuntien, liikuntajärjestöjen sekä kyläyhdistysten kesken. Lisätään liikettä ja toimintakykyä maaseudulle yhdessä – olethan mukana?

Sari Essayah, maa- ja metsätalousministeri, kansainvälisen olympiakomitean suomalaisjäsen, Maaseutupolitiikan neuvoston puheenjohtaja ja Taina Susiluoto, toimitusjohtaja, Olympiakomitea

Lisätietoa: www.maaseutu.fi/kuntamarkkinat