Mahasyövän riskin seulonta toisi merkittäviä säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin

Mahasyövän riskin seulonta toisi merkittäviä säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin

Suomessa on pitkään seulottu kohdunkaulan syöpää ja rintasyöpää sekä pilottiluonteisesti myös suolistosyöpää (vuodesta 2004). Väestöpohjaisen syöpäseulonnan edellytys on, että syöpä on riittävän yleinen, sen riskitekijät ja esiasteet tunnetaan ja että ne löytämällä ja esiasteet hoitamalla voidaan estää varsinaisen syövän kehittyminen. Myös mahasyöpä täyttää kaikki nämä edellytykset. Mahasyöpään sairastuu joka vuosi 600–700 suomalaista, ja potilaiden ennuste on edelleenkin huono, sillä syöpä todetaan usein myöhäisvaiheessa. Viiden vuoden kuluttua vain joka viides mahasyöpäpotilas on elossa.
Mahasyövän merkittävämmät riskitekijät, helikobakteeri-infektio ja mahan limakalvon surkastuma (atrofinen gastriitti sekä sen seurauksena kehittynyt hapoton maha) voidaan nykyisin tunnistaa yksinkertaisella veritestillä. Näin on mahdollista löytää korkean mahasyöpäriskin omaavat henkilöt ja ohjata heidät asianmukaiseen kliiniseen seurantaan.

Testaa helikobakteeri-infektio ja hapoton maha

Edelleen noin 15-20 %:lla suomalaisista on mahalaukun limakalvolla helikobakteeri-infektio. Moni kantaa bakteeria tietämättään, sillä infektio on usein täysin oireeton.
Helikobakteeri-infektio aiheuttaa aluksi pinnallisen tulehduksen, joka hoitamattomana muuttuu krooniseksi ja etenee vuosien mittaan atrofiseksi gastriitiksi, jonka seurauksena maha muuttuu hapottomaksi. Täysin surkastunut ja hapoton maha lisää mahasyövän riskiä pahimmassa tapauksessa noin 90-kertaiseksi. Keskimäärin noin 4 %:lla suomalaisista on atrofinen gastriitti, mutta sen yleisyys lisääntyy jyrkästi iän myötä, ja yli 70-vuotiailla sitä tavataan jo yli 8 %:lla.

Riskiryhmien seulonta tuo merkittävät säästöt kunnille

Suomessa kehitetyn GastroPanel-testin avulla voidaan todeta sekä helikobakteeri että hapoton maha. Paitsi kohonnut syöpäriski, hapottomaan mahaan liittyy myös B12-vitamiinin-, raudan-, kalsiumin- ja magnesiumin imeytymishäiriö, joilla kaikilla on vakavia kliinisiä seuraamuksia. B12-vitamiinin imeytymishäiriö lisää mm. dementian, Alzheimerin taudin sekä masennuksen riskiä.
GastroPanel-testin tulosten perusteella henkilö voidaan ohjata tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Tuoreen kustannustehokkuusmallin avulla on laskettu että koko maan kattava mahasyövän riskitekijöiden seulonta GastroPanel-testillä säästäisi pelkästään yhden ikäluokan (50-vuotiaat) elinkaaren aikaisia julkisen sektorin terveydenhuoltokustannuksia Suomessa yli 60 milj. euroa.

Biohitin lääketieteellinen johtaja, professori, LKT Kari Syrjänen

Lue lisää: www.gastropanel.fi/kustannushyoty