Matkalla integraatioiden maailmassa

Matkalla integraatioiden maailmassa

Olemme vuosien varrella Medi-IT-yhteisössä nähneet digitalisaation monta aaltoa, innovaatioita sekä palveluiden rakenneuudistuksia ja uusia hoitomuotoja. Voi sanoa, että parhaat onnistumiset tällä alalla tulevat kokonaisuuksien hallinnan, teknisen osaamisen, kokemuksen ja erilaisten yhteenliittymien kautta. Unohtaa ei myöskään voi sinnikkyyden ja jatkuvuuden merkitystä. Kun nämä eri osa-alueet yhdistetään oikealla tavalla esimerkiksi uusiin standardeihin sekä sote-asiakkaiden ja -ammattilaisten kyvykkyyteen uudistua, voidaan aidosti tuottaa uusia palveluita.

Medi-IT-yhteisö osallistuu erilaisiin asiakkaitamme hyödyttäviin ja sote-sektorilla merkittäviin tehtäviin yhteisen edun nimissä. Tästä yhtenä esimerkkinä on HL7 Finland ry:n toimintaan osallistuminen. Standardit itsessään eivät ratkaise tai integroi tietoja eri järjestelmien välillä, vaan ovat kuin sote-laki, joka antaa raamin tulkintojen tekemistä varten. Väitän kuitenkin, että erilaiset suositukset, määritykset ja standardit oikeanlaisen toiminnan ymmärtämyksen kanssa antavat mahdollisuuden viedä asioita maaliin. Tästä hyvänä esimerkkinä kevään 2016 ATK-päivillä järjestetty HL7 FHIR -demo, jossa myös Hyvis-ICT oli mukana mobiiliratkaisullaan. Standarditkin voivat kehittyä ja yhteisesti sovittu integrointitapa voi olla yhtä nopeaa ja taatusti kestävämpää kuin eri järjestelmien väliset suljetut kahdenväliset yhteydet.

Entä jos standardit tai teknologia eivät taivukaan asiakkaan tarpeisiin? Tai jos joidenkin järjestelmien välille tarvitaan toiminnan näkökulmasta integraatio, jota ei ole taloudellisesti mitenkään järkevää toteuttaa? Silloin avuksi saadaan ohjelmistorobotiikka, jota monet Medi-IT-yhteisön tavoin kokeilevat parasta aikaa palvelutuotannossaan. Ohjelmistorobotti on ICT-sovellus, joka matkii oikeaa käyttäjää ja operoi eri ohjelmistojen käyttöliittymiä hyödyntäen. Se hoitaa suuritöisiä tai rutiininomaisia, kuitenkin selkeästi rajattuja tehtäviä tai täydentää järjestelmien välisiä integraatioita osana sote-palveluketjuja.

IoT eli esineiden Internet on seuraavaksi konkretisoitumassa työkalupakkiin. Odotamme Medi-IT-yhteisössä innolla mahdollisuutta päästä soveltamaan kertynyttä osaamista ja yhdistämään uusia tietojärjestelmiä, robotiikkaa, kansalaispalveluita ja esineiden internetin tarjoamia mahdollisuuksia uusiksi palveluiksi tulevaisuuden Suomen sote-palveluihin.

Mikä on meidän seuraava yhteinen seikkailumme? Tule esittämään haasteesi Kuntamarkkinoiden osastollemme i2.