Mehiläinen hyvinvointialueiden strategisena kumppanina

Mehiläinen, Kimmo Kivelä26.7.2022

Uusilla hyvinvointialueilla (HVA) on vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden saatavuuden parantaminen sekä kustannusten kasvun hillitseminen ovat palveluintegraation keskeisiä tavoitteita ja samalla suomalaisen yhteiskunnan kestokyvyn kannalta kriittisiä asioita tulevaisuudessa. Vaikuttavien, asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottaminen on meille Mehiläisessä ensiarvoista – meillä on elämä tehtävänä!

Hyvinvointialueiden palvelustrategiat ovat parhaillaan valmistelussa. Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi niissä olisi hyvä toteutua seuraavat periaatteet:
1. Monituottajuusmalli otetaan kaiken palvelutuotannon lähtökohdaksi. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sanoin (StVM 16/2021): ”Hyvinvointialueilla on tärkeää kehittää oman palvelutuotannon ja yksityiseltä hankittujen palvelujen vertailukelpoisuutta.”
2. Oman palvelutuotannon kustannusten läpinäkyvyys. HVAn itse tuottamien palvelujen kustannusrakenne selvitetään läpikotaisin, jotta yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia voidaan vertailla keskenään. Kun tämä periaate on kirjattu palvelustrategiaan, voidaan toiminnan käynnistyessä palvelukohtaisesti valita kokonaisvaltaisesti paras palvelutuotantotapa: ostopalvelu, palveluseteli, oma tuotanto tai näiden yhdistelmä.

Mehiläinen on Suomen johtava yksityinen palveluntuottaja strategisen tason kumppanuusjärjestelyissä. Yksi erinomainen esimerkki hyvinvointialueelle tarjoamastamme kyvykkyydestä on SuomiSote-etäasiointialusta (www.suomisote.fi). Alusta mahdollistaa alueen asukkaille tarjottavien etäpalveluiden tuottamisen joko tilaajan oman henkilöstön voimin tai palveluntuottajan toimesta, täyden integraation alueen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin, alueellisten kyselyiden rakentamisen sekä nopean käyttöönoton.

Alustan kansainvälinen versio on käytössä jo 10 eri maassa ja vuosittain sillä tehdään yli miljoona etäkäyntiä. Suomisote on Mehiläisen laajan kokemuksen perusteella Suomen olosuhteisiin räätälöity ratkaisu, joka vapauttaa terveydenhuollonammattilaisten arvokasta aikaa potilaiden kohtaamiseen ja parantaa ammattilaisten työhyvinvointia ja -tehoa sekä työn hallintaa. Hyvinvointialueelle se mahdollistaa palvelutuotannon tuottavuuden moninkertaistamisen ilman kompromisseja laadussa.