Menestyvä kunta tarjoaa asukkailleen aitoa osallisuutta – mutta miten?

Menestyvä kunta tarjoaa asukkailleen aitoa osallisuutta – mutta miten?

Kunnissa on nyt uuden kulttuurin aika. Sen keskiössä on kuntalaisten ja asiakkaiden osallistaminen. Suuntaa viitoittaa jo uusi kuntalaki (§ 22), joka kuulostaa hienolta, mutta hiukan idealistiselta. Miten tämä osallistaminen toteutetaan käytännössä?
Mistä kunnalle paremmat välineet vallan uusjakoon?
Tässä seitsemän konkreettista esimerkkiä, jotka vastaavat suoraan uuden kuntalain vaatimuksiin:
1. Laadukkaiden keskustelu- ja kuulemistilaisuuksien järjestäminen tarvitsee tuekseen määritellyn prosessin. Prosessin toteuttaminen taas vaatii kunnon digitaaliset työkalut, joilla voidaan hallita kutsuttavat, ilmoittautumiset, tarjoilut, tilat ja esiintyjät.
2.Kuntalaisraati voidaan toteuttaa perinteisinä tilaisuuksina tai verkkoraatina. Verkkoraatiin olisi hyvä saada mukaan esim. äänestyksiä, kyselyitä tai tärkeysjärjestykseen asetettavia listoja.
3.Kun selvitetään kuntalaisten näkemyksiä päätösten valmisteluvaiheessa, tarvitaan monipuoliset työkalut. Taustatieto voidaan jakaa blogeissa tai linkittämällä kuntalaisten käyttöön dokumentteja. Näkemyksiä voidaan koota mielipiteinä, äänestämällä vaihtoehtojen välillä, kyselyillä ja sosiaalisen median seurannalla.
4.Kun valitaan palveluiden käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin, projekteihin tai hankkeisiin, tarvitaan ratkaisu, jonka avulla aktiiviset vaikuttajat tunnistetaan ja saadaan heidän näkemyksensä rakentamaan parempaa kuntaa.
5.Osallistava toiminnan suunnittelu ja budjetointi onnistuvat mainiosti samoilla menetelmillä kuin kuntalaisten mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa. Tarvitaan välineet taustatiedon jakamiseen, kyselyiden toteuttamiseen sekä vaihtoehtojen priorisointiin.
6.Palveluiden kehittäminen käyttäjiä kuulemalla vaatii yhteisen suunnittelun työkalut. Asiakkaan palvelupolkujen tunnistaminen ja mallintaminen vaatii erilaiseen tiedonkeruuseen soveltuvan ratkaisun tuekseen.
7.Järjestöihin, yhdistyksiin, ryhmiin ja kaikki muihin sidosryhmiin liittyvä tieto kannattaa koota yhteen paikkaan, jossa tietojen ylläpito on mahdollista. Vain se takaa eri asukasyhmien ja yhteisöjen tasapuolisen kuulemisen ja osallistamisen.
Miten sitten pääset toteuttamaan hyvää kuntalaiskokemusta avaamalla ovet osallisuuteen? Accountor Enterprise Accountor Enterprise Solutionsin kehittämä Parempi kunta -ratkaisu tarjoaa modernille kunnalle eväät monenlaiseen vuorovaikutukseen asukkaidensa ja muiden sidosryhmiensä kanssa. Parempi kunta on myös osa KuntaPro Oy:n Kuntax-palvelua. Esimerkkinä www.porvoo.fi

Jarmo Siivari, myyntipäällikkö, Accountor Enterprise Solutions Oy