Mieletön muutos vähentää julkisen sektorin erityispiirteitä

Pauli Forma, johtaja, työkykypalvelut, Työeläkeyhtiö Varma19.8.2020

Kun ajatellaan työkykyjohtamista, keskeisenä suuntana kunta-alalla on jo pidempään ollut työkykyjohtamisen strategisuuden lisääminen, osatyökykyisten työurien pidentäminen sekä työkyvyttömyyskustannuksiin liittyvän tietoisuuden parantaminen.
Kunta-alalla on toimittu suunnannäyttäjinä siinä, miten on mahdollistettu osatyökykyisten työssä jatkaminen jäljellä olevaa työkykyä hyödyntäen. Esimerkillistä on myös se, miten kunta-ala on kehittänyt työelämää laajaa yhteistyötä tehden.
Kunta-alalla työkyvyn haasteet vaihtelevat eri toimialoilla, mutta kokonaisuudessaan työkyvyttömyyden kärkisyyt liittyvät fyysisesti ja henkisesti kuormittavaan työhön sekä aikapaineeseen.
Kuormittavat ja epävarmuutta aiheuttavat muutokset ovat olleet kuntatyön arkea jo pitkään. Kuntaliitokset, yhtiöittämiset, organisaatiouudistukset sekä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelut ovat näistä konkreettisia esimerkkejä.
Työkyvyttömyysriskin hallinnan haasteet ovat lopulta kuitenkin kunta-alalla hyvin samankaltaisia kuin yksityisen sektorin toimialoilla. Erityispiirteet ovat myös trendinomaisesti vähentyneet.
Ulkoistamistrendi sekä yhtiöittäminen ovat muuttaneet kunta-alaa perinteisestä. Yhtiöittämisten vuoksi merkittävä osa kuntatyöstä tehdään osakeyhtiöissä. Kunnallisille osakeyhtiöille löytyy yksityiseltä sektorilta verrokkiorganisaatioita, joissa tehdään samantyyppistä työtä. Niiden toimintatavat työkyvyttömyysriskin hallinnassa voisivat tuoda uusia näkökulmia ja innovaatioita.
Julkisen sektorin erityispiirteiden poistuminen on koskettamassa myös eläkeasioita. Käynnissä on valmistelu eläkelakien yhdistämisestä niin, että myös kuntatyöntekijät olisivat vakuutettuja TyEL:issä.
Toteutuessaan eläkelakien yhdistyminen toisi kunta-alan organisaatioille nykyistä laajemman mahdollisuuden harkita eläkevakuuttajaa, jolla on kokemusta yksityisen sektorin työkyvyttömyysriskin hallinnasta.
Varmalla on kokemusta hyvin erilaista liiketoimintaa tekevien yritysten auttamisesta työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Varman asiakaskunnasta löytyy hyviä vertailukohtia etenkin kunta-alan osakeyhtiöissä tehtävään työhön. Myös kokonaisten konsernien tai niiden osien kanssa tehtävä yhteistyö on meille tuttua. Asiakaskunnassamme on jo nyt merkittävä määrä julkisen sektorin organisaatioita.
Vaikka työ eri työmarkkinasektoreilla yhdenmukaistuu, muutokset saattavat tulla ensin yksityiselle sektorille. Eläkevakuuttaja voi olla merkittävässä roolissa auttamassa nimenomaan uudentyyppisten riskien hallinnassa.