Mietityttääkö sopimusmuutosten laillisuus?

Mietityttääkö sopimusmuutosten laillisuus?

Onnistunut hankintaprosessi edellyttää sopimusosaamista

Hankintasopimuksen laatiminen on keskiössä jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. On osattava laatia sopimusluonnos ja sopimusehdot, joilla varmistetaan hankinnan tavoitteiden toteutuminen myös sopimuskaudella. Mahdolliset laittomat sopimusmuutokset voivat johtaa ikäviin ongelmiin.

Muutoksia hankintalakiin sopimusmuutosten osalta

Hankintalakiin on valmisteltu muutoksia muun muassa sopimusmuutoksia koskevan pykälän soveltamisen osalta. 136 §:n 1 momenttiin on esitetty muutosta, jonka myötä sopimusmuutos olisi mahdollinen myös kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Muutosehdotuksen taustalla ovat soveltamiskäytännössä ilmenneet epäselvyydet (kts. MAO:854/17).

Mistä sopimusmuutoksissa on kyse?

Yksinkertaistettuna 136 §:n huomioiminen tarkoittaa, että sopimuskaudella pitää ostaa sitä, mitä on alun perin kilpailuttanut ja noudattaa ehtoja ja vaatimuksia, jotka on sopimukseen kirjannut. Jos sopimuskaudella lähdetään neuvottelemaan hankinnan kohteen muutoksista, syyllistytään helposti olennaiseen sopimusmuutokseen. Seuraamukset ovat samat kuin laittomassa suorahankinnassakin – tehottomuus, sopimuskauden lyhentäminen ja seuraamusmaksu sekä kansallisista hankinnoista tuttu hyvitysmaksu.

Onko kyseessä olennainen sopimusmuutos vai ei?

Olennaisia sopimusmuutoksia koskeva 136 § on mielestäni yksi hankintalain vaikeaselkoisimmista säännöksistä. Ensin täytyy arvioida 136 §:n 1 momentin mukaisesti onko kyseessä olennainen vai epäolennainen sopimusmuutos. Jos kyse on epäolennaisesta sopimusmuutoksesta voi sopimusmuutoksen tehdä.
Jos sopimusmuutos on oleellinen, asian selvittämistä jatketaan. 136 §:n 2 momentin mukaan olennaisiakin sopimusmuutoksia voi kuitenkin tehdä. 136 §:n 3,4 ja 5 momenteista puolestaan löytyy täsmennyksiä 136 §:n 2 momentissa kerrottuihin viiteen olennaisen muutoksen kohtaan, joissa sopimusmuutos voidaan tehdä ilman uutta hankintamenettelyä.

PTCSn on mukana Kuntamarkkinoilla 11.-12.9.

Jos sopimusmuutokset aiheuttavat harmaita hiuksia, voi hankintabottimme ehkä auttaa! HANK esittäytyy ke 11.9. klo 14.30-14.50 (tila A 3.1, 3.krs). To 12.9. klo 10-10.20 (tila A 3.24, 3 krs) puolestaan saat vinkkejä, miten pääset irti sopimusten laatimiseen liittyvistä peloista ja saat sopimuksesi pelittämään.
Lisätietoja K-kerroksessa sijaitsevalta ständiltämme S.58.

PTCS:n toimitusjohtaja OTK Saila Eskola