Miksi kuntien työntekijät eivät usko digitalisaation mahdollisuuksiin?

Miksi kuntien työntekijät eivät usko digitalisaation mahdollisuuksiin?

Miksi kuntien työntekijät eivät usko, että digitalisaatio ja automatisaatio vaikuttavat positiivisesti heidän työhönsä? – Kuulisimme mielellämme mielipiteesi.
Teetimme tammikuussa kyselyn kunta-alan työntekijöille. Tulokset olivat osin odotettuja, mutta osin myös yllättäviä.
Ne toivat esiin uusia ulottuvuuksia siihen, mitä kuntien työntekijät käynnissä olevista muutoksista ajattelevat. Jopa neljäsosa pelkää oman työpaikkansa puolesta. Reilu kolmannes uskoo, ettei omaa työtehtävää ole ainakaan sellaisenaan olemassa vuonna 2025.
Epävarmuus tulevan suhteen on aivan ymmärrettävää. Kukapa meistä ei olisi huolissaan muutoksen edessä, varsinkaan kun ei tiedä, mitä tuleman pitää?
Merkittävin tulos oli kuitenkin jokin muu. Kysely nimittäin paljasti, että työntekijät pitävät digitalisaatiota ja automatisaatiota ennemmin uhkana kuin positiivisena asiana. Vain 40 % kuntatyöntekijöistä pitää todennäköisenä, että nuo kaksi megatrendiä helpottavat tulevaisuudessa työtehtävien hoitamista. Lisäksi vain noin neljännes (27 %) uskoo työnsä muuttuvan mielekkäämmäksi rutiinien vähentyessä.
Selvästikään ei riitä, että työntekijöille puhutaan megatrendien merkityksestä ja kerrotaan ylhäältä alas, että digitalisaatio ja automatisaatio ovat hyviä asioita. Pitäisi pystyä myös osoittamaan käytännössä, miten. Tarvitaan tekoja ja samalla olisi hyvä avoimesti myöntää, että osa työtehtävistä todella tulee muuttumaan merkittävästi.
Meistä olisikin kiinnostavaa tietää, miksi digitalisaatiota ja automaatiota ei nähdä työntekoa helpottavina asioina. Siis hyvä kuntatyöntekijä, kerro meille, miksi digitalisaatio ja automatisaatio ovat mielestäsi oman työsi kannalta huonoja asioita. Vastaamalla autat meitä ymmärtämään näkökulmaasi paremmin. Voit vastata täysin anonyymisti.
Kiitos jo etukäteen. Julkaisemme vastaukset Kuntamarkkinoiden jälkeen sivuillamme.
Vastaa täällä: https://www.lyyti.fi/questions/3dc1e70b20
Mari Eklund, toimitusjohtaja, Aditro Public