Milloin on oikea aika?

Suomen Oppimaisema Oy, Markku Lang19.9.2022

Kuntamarkkinoilla käydyissä keskusteluissa ilmeni miksi meillä on niin paljon kouluja, joissa on sairauspoissaoloja, väsyneitä opettajia ja oppilaita. Vaihdoin Perusopetuksen arvoperustan kuvauksesta oppilaan tilalle opettajan:

“Jokainen opettaja on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä opettaja tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.” OPS 2014

Hyvinvoiva ja aktiivinen opettaja on oppilaan paras turva, kun tavoitteena on hyvinvoiva ja aktiivinen oppilas.

Koulut ovat iso osa kunnan palveluja. Koulussa ilmenevät ongelmat heijastuvat laajalti ympäristöön, ja niillä on merkittävä terveydellinen ja taloudellinen vaikutus. Pahoinvointi synnyttää pahoinvointia ja koulussa ratkaisemattomat ongelmat palaavat usein moninkertaisina kustannuksina kunnan palveluiden muille sektoreille. Kuka haluaa muuten muuttaa lapsineen kuntaan, jonka kouluissa ei syystä tai toisesta voida hyvin eikä opiskelu onnistu? Koulun ongelmat ovat siis koko kunnan ongelmia.

Laadukas yhdessä kehittäminen kannattaa. Opettajien ja oppilaiden hyvinvointi parantuu ja koulun elinkaaren kustannukset laskevat merkittävästi. Vuosien kokeilu- ja kehittämistyön tuloksena olemme pystyneet nopeuttamaan ja tekemään mielekkäämmäksi koulusuunnittelun eri vaiheita. Pystymme auttamaan käyttäjiä tekemään tulevaisuuden kestäviä ehdotuksia, vaatimuksia ja päätöksiä. Olemme perehtyneet pedagogiseen tulevaisuusajatteluun ja kehittäneet pelillisiä yhteiskehittämisen menetelmiä. Tästä on hyvänä esimerkkinä koulujen toimintakulttuurin kehittämisen lautapelit. Yhteiskehittäminen on useimmiten lisäksi hauskaa. (edit. huom)

Kehittämämme BON- konseptimme avulla (Balancing Our Needs) koulun hajanainenkin työyhteisö (silloin kun monta koulua yhdistetään) pystyy luomaan nopeasti yhteiset vaatimukset uudelle oppimisympäristölle. Näin vältytään virheinvestoinneilta ja tuloksena syntyy yhtenäinen, kustannustehokas ja aikaa kestävä kokonaisuus, joka palvelee oppilaiden ja aikuisten hyvinvointia ja työskentelyä.

Suomen Oppimaisema Oy

Ota rohkeasti yhteyttä. Autamme opettajia ja oppilaita. Kokonaistaloudellisesti.