Mitä jos Suomessa ei sataisi?

Mitä jos Suomessa ei sataisi?

Kesä on aina kesä vaikka saavista sataisi. Kuluvana suvena puutarhurit ovat päässeet helpolla kastelusta, silti kukat ja muut kasvit kukoistavat ja luonnon antimia riittää poimittavaksi pitkälle syksyyn.

SADe-ohjelma (Sähköinen asiointi ja demokratian vauhdittaminen 2009-2015) päättyy vuoden lopussa. On aika arvioida ohjelman tuloksia ja merkitystä digitalisaatiolle. Maaliin on viety tuloksekkaasti seitsemän valtakunnallista kehityshanketta. Niissä toteutetut palvelut ovat jo nyt varsin laajassa käytössä kunnissa ja muualla. Kokonaisuuksissa ovat mukana aina myös kuntien henkilöstön sähköiset työvälineet, ja toteutuksiin sisältyy toimintaprosessien uudistaminen. Palvelut on kehitetty käyttäjien kanssa yhteentoimivuus, käytettävyys, esteettömyys ja tietoturva ja -suoja huomioiden.

On avattu lakisääteinen valtakunnallinen Opintopolku-palvelu koulutukseen hakijoiden ja koulutuksen järjestäjien käyttöön. Yrityksiä, yrittäjiksi aikovia ja heitä palvelevia asiantuntijoita auttaa OmaYritys-Suomi -kokonaisuus. On tehostettu ja sujuvoitettu kuntien kanssa rakennuslupaprosesseja ja lisätty demokratiaa sähköistämällä kansalais- ja kuntalaisaloitteiden tekeminen ja käsittely. Sote-asiointia on vahvistettu valtakunnallisessa kehittäjäkumppaniyhteistyössä ja kansallisin palveluin. Palvelujen tarvitsijoita auttavat Kansalaisneuvonta-palvelu ja etäpalvelu palvelupisteistä. Hankkeiden päätyttyä kukin palvelu jatkaa elämäänsä.

Palvelujen lisäksi ohjelma antaa syötettä muissa hankkeissa tehtäviin toteutuksiin. Esimerkkejä ovat sähköinen äänestäminen, Asunto-osakerekisteri, yritysten asiointitili ja puolesta asiointi. Ohjelman aikana syntyneet verkostot toivottavasti säilyvät ohjelman päätyttyä. Digitalisoinnissa tarvittavan osaamisen kasvu yksityisellä ja julkisella sektorilla on ollut huima.

SADe on vuosien varrella kasvattanut runsaan sadon ja digitalisaation kasvupohjan. Hallitusohjelman digitalisaatiossa meidän ei tarvitse aloittaa tyhjästä, paljon on jo sähköistetty ja matkan varrella on opittu onnistumisista ja ei niin putkeen menneistä tekemisistä. Vaikka ohjelma päättyy, sateen jälki näkyy.

Tervetuloa keskustelemaan SADe-ohjelman ja Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman yhteiselle osastolle J1! Tutustu ohjelmaan tarkemmin osoitteessa www.vm.fi/kuntamarkkinat.

Marjukka Saarijärvi
Ohjelmapäällikkö
Valtiovarainministeriö