Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä tarvitset?

Olli Holmström, toimitusjohtaja, Diakonissalaitos11.9.2021

Kun lavantautia sairastava potilas saapui Diakonissalaitokselle 150 vuotta sitten, hän usein yllättyi saamastaan hyvästä hoidosta ja vieraanvaraisuudesta. Köyhääkin köyhemmistä oloista saapuvaa asiakasta odotti kaunis huone, jossa oli kukkia ja vuoteissa kirjaillut lakanat. Diakonissojen periaate oli, että ihminen, joka on kärsinyt, ansaitsee enemmän ja parempaa kuin muut. Kokemuksen siitä, että on arvokas ja tärkeä.

Vaikka tänäänkin hyvä hoito ja huolenpito ovat keskeinen osa palveluitamme, ne eivät enää yksin riitä. Asiakkaamme arvon tunne syntyy siitä, että hänet kohdataan tasa-arvoisena yksilönä ja ihmisenä, jolla on halu ja kyky vaikuttaa omiin valintoihinsa.

Monille asiakkaillemme, kuten kehitysvammaisille, lastensuojelun piirissä oleville lapsille tai hoivakodissa asuville ikäihmisille kyse ei ole irrallisista palveluista, vaan usein koko elämästä. Se mitä me määrittelemme palveluksi, on asiakkaallemme koti, läheiset, turva ja mahdollisuus olla yhteisönsä ja oman elämänsä aktiivinen jäsen. Olemme paljosta vastuussa ja otamme sen vakavasti.

Vastuullisuusohjelmassamme olemme nostaneet yhdenvertaisuuden työmme ytimeen. Haluamme vahvistaa asiakkaittemme itsemääräämisoikeutta ja vaikutusmahdollisuuksia omaan elämäänsä. Tässä kunnianhimomme on korkea. Tavoitteenamme on, että jokaisella asiakkaallamme on IMO-suunnitelma (itsemääräämisoikeus) ja että kaikissa yksiköissä on käytössä asiakaskokoukset tai jokin muu vastaava vaikuttamisen foorumi. Lisäksi olemme panostaneet henkilöstömme tunne- ja vuorovaikutuskoulutukseen. Työntekijöiden erityisosaamisena on tukea asiakkaiden omanlaista ja yksilöllistä arkea.

Asiakkaan omaa tahtoa kunnioittavan elämän mahdollistaminen edellyttää myös tiivistä vuoropuhelua sote-palvelua ostavan asiakkaan eli kunnan kanssa. Yhteiskunnallisena yrityksenä haluamme kannustaa kuntapäättäjiä tekemään tulevaisuuteen investoivia päätöksiä, joilla parannetaan palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. Vaativaa tukea tarvitsevien asiakkaiden hyvän elämän tuottaminen ei ole ilmaista. Se edellyttää riittävästi osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa, jolla on aikaa olla läsnä.

Diakonissalaitos on yhteiskunnallinen yritys ja arvopohjainen toimija. Olemme hyvä kumppani kunnille. Yhdessä voimme rakentaa vieraanvaraisia yhteisöjä, joissa asiakkaamme luottamus, osallisuus ja toimijuus vahvistuvat. Kuten diakonissoilla aikoinaan, työmme ytimessä on halu kohdata ihminen, kuunnella ja kysyä: ”Mitä sinulle kuuluu? Mitä sinä tarvitset?”

Olli Holmström, toimitusjohtaja, Diakonissalaitos

Kuva: Teemu Ullgren