Miten henkilötunnuksen uudistus vaikuttaa kuntien toimintaan?

Digi- ja väestötietovirasto, Anneli Kupari15.9.2022

Henkilötunnuksen muotoon ja myöntämiseen on tulossa uudistuksia, joihin on hyvä valmistautua kunnissa. Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä ja uudenlaisia henkilötunnuksia myönnetään ensimmäisen kerran arviolta kahden vuoden päästä. Jo ensi vuonna ulkomaalaisille voidaan myöntää henkilötunnus nykyistä aikaisemmin. Lisäksi he voivat saada käyttöönsä välineen sähköiseen asiointiin. Näin he voivat aloittaa asioinnin kuntien kanssa jo ennen Suomeen saapumista. Kuntien kannattaa valmistautua muutoksiin, jotta niiden asiointipalvelut ja järjestelmät toimivat jatkossakin mallikkaasti.

Henkilötunnuksen uudet välimerkit voivat vaatia järjestelmämuutoksia

Henkilötunnusten riittävyys varmistetaan uusilla välimerkeillä. Kuntien on hyvä varmistaa, että uudenlaiset henkilötunnukset toimivat järjestelmissä, joissa henkilötunnuksia käsitellään.
Nykyisenlaisia henkilötunnuksia myönnetään niin pitkään kuin niitä riittää. Arvion mukaan uudenlaisia henkilötunnuksia myönnetään ensimmäisen kerran noin kahden vuoden päästä. Kuukausittain päivittyvä arvio käyttöönoton aikataulusta on nähtävissä dvv.fi-sivustolla.

Ulkomaalainen voi pian saada henkilötunnuksen ennen maahan saapumista

Ulkomaalainen voi ensi vuonna saada henkilötunnuksen nykyistä aikaisemmin. Henkilötunnuksen voi saada jo asiointiprosessin käynnistymisen yhteydessä esimerkiksi turvapaikkahakemusta jätettäessä. Tämä vähentää tarvetta käyttää henkilötunnuksen kaltaisia keinotunnuksia henkilöiden yksilöintiin ja tietojen vaihto eri organisaatioiden kesken on sujuvampaa.

Henkilötunnus voidaan luoda myös etänä. Edellytyksenä on voimassa oleva passi tai henkilökortti. Kun henkilö on etärekisteröity, hän voi myös aktivoida itselleen ulkomaalaisen asiointivälineen ja aloittaajo lähtömaassaan sähköisen asioinnin suomalaisten viranomaisten kanssa.

Kuntien olisi hyvä pohtia, mitä sähköisen asioinnin palveluita henkilö voi etärekisteröityneenä käyttää.

Digi- ja väestötietovirasto auttaa kuntia valmistautumaan muutoksiin

Me Digi- ja väestötietovirastossa autamme kuntia ja muita organisaatioita uudistuksiin valmistautumisessa. Järjestämme tasaisin väliajoin infotilaisuuksia uudistuksista.

Lisätietoa henkilötunnuksen uudistuksesta dvv.fissä https://dvv.fi/hetu-uudistus
Infotilaisuuksien tiedot ja ilmoittautumisohjeet dvv.fissä https://dvv.fi/tapahtumat
Kysy lisää hetu-uudistuksesta: hetu-uudistus@dvv.fi