Miten Väestörekisterikeskus auttaa kuntia digiturvallisuuden kehittämisessä?

Miten Väestörekisterikeskus auttaa kuntia digiturvallisuuden kehittämisessä?

Väestörekisterikeskuksen (1.1.2020 alkaen Digi- ja väestötietovirasto, DVV) tehtävänä on edistää julkisen hallinnon digitalisaatiota. JUDO-hankkeemme tavoitteena on varmistaa, että julkisen hallinnon digitaaliset palvelut toimivat ja että niihin luotetaan. Hankkeessa tarjoamme kuntien käyttöön monenlaista tukea ja kehittämismalleja.
Tarjoamme digiturvallisuuden johtamisen ja riskienhallinnan tueksi työpajoja ja työkaluja, kuten digiturvallisuuden johtamisen ja hallinnan käsikirjan sekä oppaan digiturvan toteuttamiseksi.
Olemme myös laatineet luonnoksen tiedonhallintalain tietoturvallisuuden toimeenpanon tueksi tulevasta soveltamis- ja arviointikehikosta.
Digiturvallinen elämä -verkkokoulutuskokonaisuuden sekä keväällä 2020 julkaistavan pelin avulla kunta voi valmentaa henkilöstöään toimimaan turvallisesti digitaalisen maailman uhkatilanteissa.
Lisäksi rakennamme digiturvallisuuden kokonaiskuvapalvelua, jonka avulla kunta voi seurata digiturvallisuuden kehittymistä ja verrata sitä muihin organisaatioihin. Kokonaiskuvaa voidaan hyödyntää digitaalisen turvallisuuden raportointiin ja käyttää sitä johtamisen ja päätöksenteon tukena.
Tuotamme kuntien harjoitustoiminnan kehittämiseen mallin, joka tukee digiturvallisuuteen liittyvää harjoittelua ja tuo näkyville harjoittelua tukevat sidosryhmät. Kuvaamalla toimintamallit ja harjoittelemalla niitä käytännössä, kunta voi nopeammin toipua mahdollisista hyökkäyksistä sekä pienentää mahdollisia mainehaittoja ja rahallisia menetyksiä.
Järvenpään kunnan tietosuojavastaava Mirella Miettinen toteaa: ”Olen seurannut JUDO-hanketta alusta asti. JUDOa seuraamalla pysyn hyvin tietoisena siitä mitä ajankohtaista asian ympärillä liikkuu ja voin viedä asioita eteenpäin organisaatiossamme. JUDOn etu on se, että pystyn myös jälkikäteen kuuntelemaan tallenteita. Voin vinkata oikeille ihmisille sopivista asioista ja pyytää katsomaan materiaalin jälkikäteen. Kaupunkiorganisaatiossamme ei riittäisi resurssit työstämään itse kaikkea sitä mitä saa valmiiksi mietittynä hankkeesta. Kaupunkimme osallistui myös laajalla kokoonpanolla TAISTO19-harjoitukseen, joka herätti runsaasti kiinnostusta. JUDO-hanke on näyttänyt sen, että Väestörekisterikeskus tukee tällä hankkeella kuntiakin tärkeässä yhteisessä asiassa.”
Linkit:
JUDO-hanke
https://vrk.fi/judo
Digiturvakoulutukset:

Valtion digitaalinen oppimisympäristö