Monetra on hyvä vaihtoehto talous- ja henkilöstöhallinnon laadukkaaseen hoitamiseen

Monetra on hyvä vaihtoehto talous- ja henkilöstöhallinnon laadukkaaseen hoitamiseen

Kun kunnan, kuntayhtymän tai osakeyhtiön henkilöstö- ja taloushallintoon iskee tehostuksen ja palvelun varmistamisen tarve, voi ratkaisu olla palvelukeskus-kumppanuus. Monetra Oy aloitti toimintansa vuonna 2012, kun Ouluun yhdistyi neljä ympäristökuntaa. Samassa yhteydessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä katsottiin hyväksi siirtää palkanlaskenta ja taloushallinto Oulun kanssa saman katon alle.
Asiakkaan näkökulmasta palveluiden siirtäminen Monetraan on vaivatonta. Yhteistyö alkaa molemminpuolisella tutustumisella, asiakkaan tarpeiden, volyymien, järjestelmien ja resurssien kartoittamisella. Käyttöönottoprojekti on hallittu ja määrämuotoinen. Aluksi asiakas merkitsee yhden osakkeen ja tulee näin Monetran osakkaaksi. Tämän jälkeen asiakkuudesta solmitaan palvelusopimus. Palvelun sujuvuuden varmistamiseksi asiakkaan ja Monetran välille laaditaan vastuumatriisi, jossa määritellään, mitä Monetra ja mitä asiakas tekee ja mitä palveluita asiakas on tilannut. Asiakkaan vanhat työntekijät voivat siirtyä Monetran palvelukseen liikkeenluovutuksella. Tällä hetkellä tuotamme talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita useille asiakasorganisaatioille ja siten myös noin 23 500 yksittäiselle palkansaajalle. Kuukausittain Monetran kautta lähtee noin 35 500 ostolaskua, noin 54 500 myyntilaskua ja noin 34 000 palkkalaskelmaa. Tilinpäätöksiä tehdään vuosittain 40.
Monetran palvelut voidaan jakaa kahteen prosessiin: talous- ja henkilöstöprosesseihin. Talousprosessiin lukeutuvat seuraavat kokonaisuudet: kirjanpito- ja tilinpäätös, ostoreskontra, myyntireskontra ja perintä, maksuliikenne, matka- ja kululaskut sekä talousjärjestelmien pääkäyttäjäpalvelut. Henkilöstöprosessiin kuuluvat palkanlaskentapalvelut ja palkkioiden maksatus, palkkakirjanpito, eläke-, palvelussuhde- ja sopimusneuvontapalvelut. Molempiin prosesseihin sisältyvät lisäksi koulutus- ja järjestelmien pääkäyttäjäpalvelut. Palveluista huolehditaan tiimeissä, joten myös loma-aikoina ja poikkeustilanteissa asiat hoituvat luotettavasti.
Monetran palveluvalikoima laajeni talvella 2015, kun Monetraan liittyi Oulun kaupungille aiemmin kuulunut Tulkkipalvelu, joka tuottaa tulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille ja kunta-asiakkaille. Tämä vireä yksikkö koostuu 14 vakituisesta ja yli 100 freelancer-työntekijästä. Kielivalikoimassa on yli 50 eri kieltä, uusimpana viittomakieli. Tervetuloa tutustumaan Monetraan Kuntamarkkinoilla, K. krs S.57.

Päivi Pitkänen
toimitusjohtaja