Monetran MoneTrail aukaisee prosessit selkeään muotoon

Monetran MoneTrail aukaisee prosessit selkeään muotoon

Prosessien kuvaus on organisaatioiden selkoviestintää. Se on tärkeä työkalu organisaation johtamisessa ja suunnittelussa. Mallintaminen havainnollistaa kokonaisuuden ja sen avulla on helppo löytää mahdolliset epäselvyydet vastuunjaossa sekä selkeyttää ja tehostaa prosessin kulkua. Prosessin graafinen mallintaminen avaa organisaation toimintatapoja seikkaperäisesti omille työntekijöille esim. perehdytysvaiheessa, resurssien suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Myös järjestelmien toimittajat ja tilintarkastajat hyödyntävät prosessikaavioita.

Prosessikuva voi tuoda esille hyviä ja muualle organisaatioon sovellettavia toimintatapoja. Jotta tämä onnistuisi, on syytä pyrkiä yksiselitteiseen ja määrämuotoiseen kuvaustapaan, joka helpottaa prosessien seuraamista ja siten yhdenmukaistaa ja tehostaa organisaation sisäisiä toimintoja. Näin prosessikuvaus toimii ikään kuin karttana siitä, siitä miten eri tekemiset liittyvät toisiinsa.

Visuaalista ja sähköistä prosessikuvaa on vaivatonta esitellä. Siihen voi liittää kätevästi ohjeistuksia, kuvauksia, esityksiä tai lomakkeita hypertekstimuodossa. Prosessit kuvataan hierarkkisesti ja niiden linkittymisen toisiinsa näkee suoraan prosessipuun avulla. Aineistoon tutustuminen on erittäin helppoa ja päivityksiä voi tehdä nopeasti.

Monetrasta saat on asiantuntijan sekä projektien mallintamiseen tarkoitetun selainpohjaisen ohjelman. Ota yhteyttä ja tiedustele lisää!

Saija Marjaniemi (saija.marjaniemi@monetra.fi), puh. 050 575 5642
Antti Lehtola (antti.lehtola@monetra.fi), puh. 050 576 0421