Moni suomalainen jää pulaan ilman julkista sektoria

Moni suomalainen jää pulaan ilman julkista sektoria

Millainen olisi suomalainen yhteiskunta, kunta tai maakunta ilman julkisen sektorin koulutettujen asiantuntijoiden ja esimiesten työpanosta?

Koulutettu väkemme julkisella sektorilla turvaa toimintojen pyörimisen yhteiskunnassamme, myös kunnissa ja jatkossa maakunnissa. Nämä ihmiset kätilöistä ja lääkäreistä poliiseihin ja pappeihin ovat mukana meidän jokaisen elämäntaipaleella kohdusta hautaan.

Kuntasektorin kuluvalituksen täytyy loppua

Maria Löfgren: Paraskin järjestelmä on turha, jos kunnat eivät kanavoi siihen tarpeeksi rahaa. Suomalainen hyvinvointi ja tasavertaisuus perustuvat julkisten palvelujen rahoittamiseen verovaroin – ja tämä on poliittinen valinta.

Eugen Koev: Toden totta. Yksilöllisten julkisten palvelujen arvo on yli 34 miljardia euroa, josta kuntien osuus on runsaat 28 miljardia. Näissä palveluissa asiakkaina ovat päivähoitolapset, koululaiset, sairaat ja vanhukset. Niitä ei voi tuottaa puoli-ilmaiseksi. Jos niistä joutuu maksamaan itse, verotus olisi kevyempi, mutta lompakon koko ratkaisisi niiden käytön.

Julkinen sektori joutuu kilpailemaan osaavasta työvoimasta

Maria Löfgren: Työikäisten määrä vähenee ja vanhusten osuus väestöstä kasvaa. Kunnat ja tulevat maakunnat joutuvat kilpailemaan osaavasta työvoimasta vetovoimaisten yritysten kanssa. Jotta julkinen sektori on todellinen vaihtoehto parhaille osaajille, palkkauksen pitää vastata koulutusta, osaamista ja työn vaativuutta.

Eugen Koev: Korkeakoulutetuista melkein puolet on töissä julkisella puolella. Onko näin myös jatkossa, jos julkisen sektorin palkkataso jää jatkuvasti jälkeen yksityisestä sektorista? Edessä on vakavia ongelmia, jos jatkossa julkiselle puolelle hakeutuvat töihin pääosin ne, jotka eivät pääse yksityisiin yrityksiin. Mitä seuraisi siitä, jos emme voisi luottaa verovaroin palkatun opettajan tai poliisin ammattitaitoon?

Julkisen sektorin työntekijöiden syyllistäminen riittää

Maria Löfgren: Muutamat poliitikot ja esimerkiksi vientiteollisuus ovat syyllistäneet kuntien työntekijöitä: tulette liian kalliiksi ja teillä on liian pitkät lomat. Jokainen voi miettiä, miten tämä vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja työn iloon.

Eugen Koev: On selvää, että tehostaminen koskee myös kuntia. Julkisella sektorilla on kuitenkin kyse palveluista, joissa ihminen todella kohtaa toisen ihmisen.

Maria Löfgren, JUKOn toiminnanjohtaja ja Eugen Koev, Akavan pääekonomisti