Monialaista palveluasumista – ”Asenteella ja toimijuutta tukien”

Monialaista palveluasumista – ”Asenteella ja toimijuutta tukien”

Viime vuosina asiakkaiden laaja-alaiset aivovammat ovat lisääntyneet ja esiin on noussut tarve vaativamman tuen ja palvelun asumiselle. Asiakkaat, joilla on useita haastavia toimintakyvyn rajoitteita tai sairauksia, sijoitetaan usein terveyskeskuksen vuodeosastolle tai vanhainkotiin. Tämä on kuitenkin harvoin optimaalinen tai inhimillinen ratkaisu. Kodinomaisen kuntouttavan asumisen arvioidaan olevan edullisempaa sekä asiakkaan jäljellä olevan toimintakyvyn säilymisen ja hyvinvoinnin että kokonaiskustannusten kannalta. Uusia, kattavampia kuntouttavia asumisen malleja kotiin tuotettuna tarvitaan, jotta myös vaikeasti toimintarajoitteisille asiakkaille pystytään tarjoamaan tarpeidensa mukaisia kuntouttavia tai hyvää elämää omassa kotiympäristössä.

Kuntouttava monimuotoinen ja hyvän elämän asuminen, MONA Asuminen® , on käyttäjien ja asiantuntijoiden yhdessä suunnittelema asumisenmalli. Asuminen on mahdollistettu myös niille asiakkaille, joiden asumisen mahdollistaminen edellyttää monialaista erityisosaamista (moniammatillisuus) sekä yksilöllisiä asumisen ja palvelujen ratkaisuja.

Jotta voidaan varmistaa yksilöllinen asuminen ja asiakkaan tarpeiden mukaiset palvelut, tarvitaan laaja-alaista arviointia asiakkaan toimintakyvystä -, toimintakyvynrajoitteista ja hänen voimavaroista. Asumista ja palveluja seurataan, arvioidaan ja muotoillaan uudelleen asiakkaiden muuttuvien tarpeiden mukaan. Lisäksi henkilöstöllä on erityisosaamista esimerkiksi aivovammojen aiheuttamien käytösmuutosten ymmärtämiseen sekä arvioivaan, tavoitteelliseen ja asiakaslähtöiseen työskentelyyn.

Kuntouttavan asumisen tärkeä elementti on myös yhteisölliset ja osallistavat toiminnat, jotka edistävät asumisen viihtyvyyttä ja asukkaiden toimintakykyä sekä ovat olennainen osa asumista. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen avulla pyritään parantamaan asiakkaiden toimintakykyä ja tarjotaan heille mahdollisuus oman elämänsä hallintaan ja siihen liittyvien taitojen kehittämiseen.

Asumisen palvelujen edustajana seuraamme parhaillaan valmistelussa olevaa uudistuvaa vammaispalvelulainsäädäntöä, joka läpi mennessään tulee mahdollistamaan vammaisten asiakkaiden valmennus- ja tukipalveluita asumisessa. Laki tulee olemaan merkittävä kuntouttavassa asumisessa, jolloin tavoitteellinen valmennus tulee subjektiivisena oikeutena asiakkaalle.

Lue lisää: http://www.validia-asuminen.fi/portal/fi/palvelut/vammaisille/asuminen/monialainen_palveluasuminen/ tai ota yhteyttä: paula.tapani@validia.fi