Monimutkaisesta IT:stä elämää helpottaviin ratkaisuihin

Visma Enterprise, Jukka Holm14.9.2022

Kunnissa ohjelmistovaatimukset ovat hyvin tarkasti määritellyt ja monisyiset. Tarvitaan ratkaisuja, jotka vastaavat täsmällisesti kunkin hallinnonalan tarpeisiin. Samaan aikaan kunnat haluavat tarjota työntekijöilleen saumattoman ja modernin ohjelmistokokemuksen. Toisin sanoen, ohjelmistojen täytyy ratkaista monimutkaisia asioita, mutta niiden on silti oltava helppoja käyttää.

Ohjelmistojen täytyy myös elää kuntien alati muuttuvien tarpeiden mukana. Julkisella puolella on iso murros käynnissä ja toimijat ovat suuren haasteen edessä. Budjetti ei veny, mutta yleisöä on palveltava entistä paremmin. Tekemistä riittää niin hyvinvointialueiden, kuntien, kuin opetuksen- ja varhaiskasvatuksen saralla.

Tässä tilanteessa ohjelmistojen koodaaminen alusta saakka itse on tarpeettoman raskas ja aikaa vievä prosessi. On olemassa koko joukko valmiita ja käytössä testattuja ohjelmistotuotteita, jotka voidaan räätälöidä kunnan tarpeisiin suhteellisen vaivattomasti ja nopeasti. Uskomme vahvasti, että oikein mitoitetuilla ja toimivilla ohjelmistoilla on iso rooli vaikkapa sotesektorin kustannusten kasvun hillitsemisessä.

Ohjelmistojen tulee palvella kuntien ja kuntien työntekijöiden lisäksi kuntalaisia digitalisaation edetessä. Palveluiden on oltava mahdollisimman helppoja käyttää ja järjestelmien määrän on oltava maltillinen. Tällöin kuntalaisen ei tarvitse erikseen miettiä tai selvittää, minkä kirjautumisen takana hänen tarvitsemansa palvelu tai tieto on.

Sama koskee myös kunnan työntekijöitä. Työstä tulee silppuista ja monimutkaista, kun käytettäviä järjestelmiä eri kirjautumistunnisteineen on useita, jopa kymmeniä. Tällä hetkellä yleinen ongelma on, että ohjelmistojen määrä on kasvamaan päin, kun tarvittaisiin aivan päinvastaista kehitystä.

Visman perustehtävä on edistää yhteiskuntaa teknologian avulla. Se, mitä me voimme tehdä, on muuttaa monimutkaisia prosesseja yksinkertaisiksi ja automatisoiduiksi. Olemme monessa mukana jo nyt. Visma palvelee julkista sektoria Utsjoelta Hankoon ja auttaa pitämään suomalaisen yhteiskunnan rattaat pyörimässä yli 400 julkisen sektorin osaajan voimin. Tuemme julkishallinnon asiakkaitamme murroksen keskellä ja mietimme tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä, kokonaisvaltaisesti.

Lue lisää Visman palveluista Suomessa: https://www.visma.fi/ratkaisut/julkishallinto/