Muutosagentti toimii tiedon tulkkina julkisissa hankinnoissa

KEINO-osaamiskeskus, Riikka Leskinen, Antti Savola 9.9.2022

Hankinnat ovat vuosittain miljardien suuruinen potti. Niiden merkitys julkisen sektorin tavoitteiden saavuttamisessa on paremmin ymmärretty viime vuosina, ja julkisten hankintayksiköiden käyttöön on kehitetty uusia työkaluja, toimintamalleja, kriteereitä ja sparrausta.

Tietoa on tarjolla paljon, mutta kunnan viranhaltija saattaa pohtia, mistä lähteä liikkeelle, mikä on konkreettinen lopputulos tai mitä vaihtoehtoja on käytettävissä. Hankintoja toteuttavilla on hyvä osaaminen kilpailutukselle, mutta usein valmistelulle, suunnittelulle ja seurannalle ei ole riittävästi resursseja eikä arjen kiireessä ehditä keskustella tai jakaa osaamista.

Kun tietoa on paljon tarjolla ja markkinatilanne muuttuu nopeasti, ei ole helppoa hahmottaa, mikä on vertailukriteereiden tai vähimmäisvaatimusten sopiva taso, tai miten hankinta olisi parasta jakaa osiin yritysten osallistumisen edistämiseksi. Hankintalait ja -direktiivit ovat varmasti tuttuja kunnille, mutta esimerkiksi ilmastotavoitteet saatetaan asettaa epähuomioissa liian tiukoiksi ja niistä muodostuukin syrjiviä tai vertailukelvottomia, tai niiden käytännön merkitys hankintatoimessa on jäänyt epäselväksi. Siksi moni kunta toivoo saavansa käytännönläheistä neuvontaa ja vertaisoppimista.

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen KEINOn tehtävänä on tarjota palveluita eri tilanteisiin ja eri vaiheissa oleville julkisille hankintayksiköille. Alueelliset muutosagentit ovat toimineet lähitukena KEINOn palveluihin jo usean vuoden ajan. Monet kunnat hyödyntävätkin aktiivisesti KEINOn neuvontapalveluita ja verkostoja.

KEINOn alueellisena muutosagentteina haluammekin muistuttaa, että olemme kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen tulkkeja, jotka toimivat päättäjien, viranhaltijoiden, palveluntarjoajien ja kuntalaisten välillä. Eri osapuolet saattavat puhua hieman eri kieltä ja esimerkiksi julkisten hankintojen laatuvaatimuksista saattaa muodostua eri näkemyksiä. Tällöin tulkki auttaa löytämään yhteisen kielen ja oikeanlaiset työkalut parhaalle mahdolliselle lopputulokselle.

Jos siis tunnistat tuen ja tulkin tarpeen, niin ole rohkeasti yhteydessä. Tehdään yhdessä myös teidän hankinnoista vastuullisia ja vaikuttavia!

Riikka Leskinen Valoniasta toimii KEINO-osaamiskeskuksen hankintojen muutosagenttina Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Antti Savola Novice Oy:stä toimii KEINO-osaamiskeskuksen hankintojen muutosagenttina Kainuussa, Lapissa ja Pirkanmaalla.