Muutosten keskellä hyvä kumppani lisää tuulta purjeisiin, huono jarruttaa kuin kiviriippa jalassa

Muutosten keskellä hyvä kumppani lisää tuulta purjeisiin, huono jarruttaa kuin kiviriippa jalassa

EU:n tietosuoja-asetus (14.4.2016, 2 vuoden siirtymäaika) sisältää merkittäviä uusia velvoitteita ja sanktiointeja tietojen rekisteröintiin, käsittelyyn, siirtoon koneellisessa muodossa, ilmoitusvelvollisuuteen, tietosuojaan ja tietoturvaan liittyen.

Hankintalain kokonaisuudistuksessa (esitys eduskunnalle 22.6.2016) viranomaisille ja kunnille halutaan nykyistä paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon hankintojen laatu ja se, että ne tukevat esimerkiksi työllisyyttä, työoloja, terveyttä ja ympäristönsuojelua.

Rakennemuutokset ja siitä seuraava tulomuutos sekä tiukkenevat vaatimukset pistävät pohtimaan, mitä kannattaa tehdä itse, mitä yhteistyönä ja mikä ulkoistaa. Hankintalain muutos antaa mahdollisuuden käyttää kumppanivalinnassa muitakin kriteereitä kuin edullisin hinta. Se on hyvä, koska usein hinta ja se, mitä sillä oikeasti saa, korreloivat hyvinkin paljon. Oletko laskenut heikosta palvelusta tai järjestelmästä aiheutuvan ylimääräisen työn ja odotteluajan hintaa?

Kustannustehokkuutta ei saavuteta ilman prosessien ja järjestelmien kehitystä. Digitalisaatio mahdollistaa merkittäviä positiivisia muutoksia asiakaspalveluun ja työn ketteryyteen. Kehitystyö vaatii resursseja ja oikeanlaista osaamista. Panostus omaan ydintehtävään ja sen kehittämiseen on välttämätöntä. Omia resursseja ei ole useinkaan mahdollista pitää niin suurta joukkoa, että turvataan riittävä määrä henkilöstöä peruspalveluun, hallitaan yhä kasvavat osaamisvaateet tukitoiminnoissa ja kehitetään toimintaa muutosten vaatimalla tavalla. Hyvät kumppanit ovat tarpeen, koska heille tukitoimintojen erityisosaamiset ja kehittäminen ovat ydinliiketoimintaa.

Keskeinen kysymys on oikeanlaisen kumppanin löytäminen. Hyvä kumppani ei ole pelkkä toimittaja. Hyvä kumppani haluaa mahdollistaa liiketoimintasi kehittämisen ja toimii kaikessa pitkäjänteisesti ja liiketoimintaeettisesti. Se etsii asiakkaalle parhaat ratkaisut, eikä rajaa vaihtoehtoja itselleen eniten voittoa tuottaviin vaihtoehtoihin. Hyvä kumppani on lähellä ja toimii proaktiivisesti ja avoimesti. Se kehittää omaa toimintaansa jatkuvasti ja kertoo sinulle kehitysmahdollisuuksista. Hyvä kumppani haluaa, että sinä onnistut, se on sanansa mittainen ja luotettava!

MPY Palvelut on suomalainen tietotekniikkapalveluihin erikoistunut asiantuntijayritys, jonka palveluksessa on lähes 120 ICT-alan ammattilaista, kahdeksalla paikkakunnalla. Tavoitteenamme on toimialan paras asiakaskokemus.
Löydät meidät osastolta 2.14, 2 krs. Tervetuloa!