Näkymätön aivovamma

Aivovammaliitto ry, Päivi Puhakka26.8.2022

Kun elämä muuttuu silmänräpäyksessä, mullistaa se koko perheen elämän. Kuka tahansa meistä voi saada tapaturmaisen aivovamman esimerkiksi kaatuessaan polkupyörällä.
Vuosittain Suomessa aivovamman saa n. 20 000 ihmistä. Noin sadalla tuhannella on aivovamman jälkitila, joka haittaa merkittävästi hänen työntekoaan, opiskeluaan ja ylipäätään arkielämässä selviytymistään.
Aivovamma on alle 40-vuotiaiden yleisin välitön kuolinsyy. Alkuvaiheessa lieviksi määritellyt aivovammat voivat myöhemmin osoittautua vaikeammiksi. Myöskään aivovamman vaikeusaste ei kulje käsi kädessä aivovamman jälkitilan vaikeusasteen kanssa.
Aivovammoista syntyvät kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat, noin 2 miljardia vuodessa. Tästä huolimatta hoidon, tutkimuksen ja tietämyksen taso aivovammoista on vaatimaton. Huomattava osa aivovammoista jää alkuvaiheessa diagnosoimatta tai arvioidaan väärin, aivovammoihin liittyvää opetusta on riittämättömästi, ja väestön tietämys aivovammoista on vähäistä ja virheellistä. Lapsuusiän aivovammojen ja lievien aivovammojen merkitystä on aliarvioitu.
Mitä tulisi tehdä toisin?
Aivovammojen alkuvaiheen tutkimukset ja kirjaukset pitää saattaa kuntoon. Käytännössä tämä tarkoittaa traumapotilaiden kohdalla mahdollisen aivovamman huomioimisen. Kaatuessaan päänsä lyöneelle pitää tehdä tarvittavat aivojen kuvantamiset ja hänen tajunnantasonsa, muistiaukko ja muut oireet kirjataan tarkasti mahdollisen oireiden pitkittymisen varalta.
Sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy, oikea-aikainen sekä oikeanlainen hoito ja varhainen kuntoutus tulevat yhteiskunnalle edullisemmaksi kuin vaikeiden ja pitkittyneiden oireiden hoito. Tämän vuoksi kunnissa tulisi panostaa kansalaisten turvalliseen liikkumiseen (mm. hiekoitukset, valaistus) ja hyvinvointialueilla ihmisen tarpeista lähtevään hoitoon ja kuntoutukseen. Aivovammaliitto on mukana kanssanne tekemässä työtä, jolla edistetään aivovammautuneiden tasa-arvoista elämää ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Pyydä meidät mukaan aivovammojen ennaltaehkäisevään työhön, esimerkiksi tuomaan kouluille tietoa kypärän käytön tärkeydestä, suunnittelemaan aivovammautuneen palvelupolkua ja kertomaan aivovammoista sekä niiden tyypillisimmistä oireista. Tehdään yhdessä ihmisten tarpeisiin vastaavat hyvinvointialueet.
Tervetuloa Kuntamarkkinoilla Aivovammaliiton pisteelle ja etäluennolle ”Ovatko aivovammat kallein sairautemme?” Luennoitsijana professori, neurologian erikoislääkäri Olli Tenovuo.

Päivi Puhakka, toiminnanjohtaja, Aivovammaliitto ry,